Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Charlotta Bertolino/Västra Götalandsregionen

Vaccination med dos 4 startar nästa vecka

Pandemin går in i en ny fas men Västra Götalandsregionen fortsätter arbetet med att erbjuda vaccination som skyddar invånarna mot allvarlig sjukdom. Från 21 februari startar vaccination med dos 4 till personer på SÄBO, med hemtjänst eller hemsjukvård samt 80 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten gav idag besked om att en fjärde dos vaccin mot covid-19 nu rekommenderas till följande grupper:

  • personer på SÄBO (särskilt boende för äldre),
  • personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård, samt
  • alla som är 80 år och äldre.

Start i Västra Götaland vecka 8

Västra Götalandsregionen påbörjar denna vaccination vecka 8, precis som Folkhälsomyndigheten föreslår.

Boende på SÄBO samt personer med hemsjukvård eller hemtjänst kommer att vaccineras i samverkan mellan vårdcentral och kommun. Övriga personer som är 80 år och äldre kommer att erbjudas vaccination hos sin vårdcentral, men kan också själva boka tid eller gå på drop-in hos valfri vaccinationsmottagning. Det ska vara minst fyra månader sedan tredje dosen.

– Det här är de invånare som löper störst risk att drabbas allvarligt om de smittas. Det är viktigt att de får sin fjärde dos och stärker sitt skydd mot sjukdomen, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Fram till och med vecka 5 hade tre doser getts till ungefär 87 procent av invånare 80 år och äldre i Västra Götaland.

Anpassar kapaciteten efter behov hos invånare

Den 9 februari tog regeringen bort de flesta åtgärder mot covid-19. Men Folkhälsomyndigheten betonar att vaccination är det bästa för att undvika svår sjukdom i covid-19. Västra Götalandsregionen kommer att fortsätta erbjuda invånare i Västra Götaland vaccination.

– Varje dag jobbar VGR tillsammans med alla vaccinatörer för att erbjuda vaccin. Vi har en bra täckning inte minst i de äldsta åldersgrupperna. Framför allt när det gäller tredje dosen är takten fortfarande hög, säger Kristine Rygge.

I Västra Götaland finns det fortsatt gott om vaccintider, såväl bokningsbara som på drop-in. Alla vaccinatörer kan hittas via VGR:s samlingssida. Arbetet med att erbjuda vaccination i områden med lägre täckning fortsätter liksom arbetet med extra vaccinationsinsatser på vissa orter.

– Vaccinationerna mot covid-19 är fortsatt högt prioriterade. Samtidigt är stora delar av vården är hårt belastad av andra skäl, bland annat uppdämda vårdbehov. Under våren kommer vi att löpande se över utbudet av vaccinationsplatser och anpassa oss efter behovet, säger Kristine Rygge.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se

Länkar och kontakt:

Statistik: Vaccinationer i Västra Götaland (vgregion.se)