Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Kent Eng

Satsningen: 2000 extra i månaden till viss vårdpersonal

1 maj höjs lönerna för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i  Västra Götalandsregionens dygnetruntvård med 2000 kronor i månaden. Löneökningen är en extra satsning och ett komplement till andra satsningar i ordinarie löneöversyn.

Det är sjukhusdirektörerna för samtliga sjukhus i  Västra Götalandsregionen (VGR) som gemensamt kommit överens om en riktad satsning för att behålla och rekrytera personal till dygnetruntvården.

– Många tycker att det känns meningsfullt att jobba i dygnetruntvården, men arbetsmiljön som uppstått i spåren efter pandemin och personalbrist har gjort det slitsamt. Genom att höja lönerna hoppas vi kunna locka till oss fler medarbetare att fler väljer att stanna kvar, vilket i sin tur skulle minska övertid och skapa mer hållbara scheman, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås.

Boubou Hallberg. Foto Pernilla Lundgren.
Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås.. Foto Pernilla Lundgren.

 

Sjukhusdirektörerna i VGR arbetar nu tillsammans för att hitta gemensamma lösningar som är långsiktigt hållbara. Förutom lönehöjningen handlar satsningen om arbetsmiljö, återhämtning och kompetensutveckling. De delarna gäller alla medarbetare och kan se olika ut på sjukhusen. Lönehöjningen gäller specifikt sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker och gäller inom dygnetruntvården på samtliga sjukhus i VGR.

– Att vi valt ut just dessa grupper beror på att det är där behovet i verksamheterna är som störst. Vill man höja lönerna för andra grupper så kan det göras i ordinarie löneöversyn och med andra riktade satsningar inom respektive förvaltning, säger Boubou Hallberg.

I ordinarie löneöversyn 2022 kommer bland annat sjuksköterskor och barnmorskor att vara prioriterade och därtill görs ytterligare en lönesatsning för jämställda och konkurrenskraftiga löner.

Anställda 1 maj

Att jobba i dygnetruntvården innebär att man på sitt ordinarie grundschema jobbar både dag, kväll, natt och helg. Höjningen gäller inte medarbetare som enbart arbetar dag och kväll eller tar extrapass i dygnetruntvård utanför ordinarie schema.

Man ska också vara månadsavlönad vilket innebär att lönehöjningen omfattar tillsvidareanställda, vikarier och visstidsanställda men inte timanställda.

Lönepåslaget omfattar alla ur de aktuella grupperna som är anställda 1 maj och kommer också att gälla de som anställs därefter som inplaceras i befintlig lönestruktur.

Bättre arbetsmiljö

– Lönenivån blir i grunden 2000 kronor högre. Därutöver sker ju alltid en individuell lönesättning vid nyanställning, säger Boubou Hallberg.

Syftet är alltså att skapa en bättre arbetsmiljö med minskad övertid, mindre ofrivilligt arbete på helger och en generellt mer förutsägbar arbetssituation.

– Jag uppfattar att det är viktigt för många medarbetare som jag möter att förutsägbarhet och påverkansmöjlighet är bland det viktigaste för dem. Med fler personer som vill jobba i dygnetruntvården är det lättare att hitta en bra balans, säger Boubou Hallberg.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se