Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Planeringen på Västra Götalandsregionens fyra förlossningsverksamheter har pågått sedan i höstas och man är väl förberedd inför sommarmånaderna. Foto: Marie Ullnert.

Förlossningsvården har förberett sig noga inför en ansträngd sommar

Fler barn föds på sommaren än någon annan period på året. Samtidigt behöver medarbetarna efterlängtad semester och återhämtning. Inför årets sommar är förlossningsvården i Västra Götalandsregionen ansträngd, men under kontroll.
– Vi har förberett oss noga och du kan vara trygg med att vi tar hand om dig, säger Corinne Pedroletti, ordförande i samordningsrådet för kvinnosjukdomar och förlossning. 

Planeringen på Västra Götalandsregionens fyra förlossningsverksamheter har pågått sedan i höstas och man är väl förberedd inför sommarmånaderna. Även om bemanningsläget är ansträngt för barnmorskor, så påverkar inte det patientsäkerheten. 

Du som ska föda i Västra Götaland i sommar kan känna dig trygg med att förlossningsvården kommer att vara tillgänglig och patientsäker hela sommaren, säger Corinne Pedroletti. 

Sjukhusens förlossningsverksamheter har ett nära samarbete året runt för att hjälpa varandra. Under sommaren har verksamheterna ett extra nära samarbete. Under sommaren erbjuds dessutom särskilda ersättningar för medarbetare som tar extra pass eller flyttar sin semester. 

Rekrytera barnmorskor

Att rekrytera barnmorskor är en stor utmaning för vården i hela Sverige. För sjukhusen i VGR har det varit olika svårt att lösa bemanningssituationen. Men verksamheterna har genomfört förändringar både på lång och kort sikt för att attrahera och behålla fler barnmorskor. 

Bemanningsläget i VGR är generellt sett ansträngt men under kontroll. På Östra sjukhuset, där vi har de största utmaningarna, är man inställd på en tuff sommar. Men vi har en god och nära dialog mellan medarbetare, chefer och fackliga företrädare och har vidtagit åtgärder för att få en så god arbetsmiljö som möjligt, säger Corinne Pedroletti.  

Planerade kejsarsnitt

Under sommaren kommer barnmorskor från Regionhälsan att hjälpa till att bemanna förlossnings- och BB-avdelningar på Östra sjukhuset. Verksamhetscheferna på VGR:s förlossningsavdelningar kommer dessutom ha särskilda veckomöten hela sommaren. För att jämna ut belastningen kan viss planerad verksamhet flyttas från ett sjukhus till ett annat. Det handlar till exempel om planerade kejsarsnitt och igångsättningar av förlossningar.  

Corinne Pedroletti. Foto: Marie Ullnert
Corinne Pedroletti.

Kommer ni att flytta förlossningar mellan sjukhusen? 

Förlossningsvården är en akutverksamhet som pågår dygnet runt. Antalet förlossningar varierar hela tiden, därför är det viktigt att vi har ett bra samarbete mellan sjukhusen i VGR. De allra flesta gravida kommer kunna föda på det sjukhus man planerat, säger Corinne Pedroletti och tillägger: 

Men det är viktigt att kontakta sjukhuset innan man åker in. Det händer att det är fullt på ett sjukhus och att en gravid som behöver åka in hänvisas till ett annat sjukhus. Men du kan vara trygg med att vi tar hand om dig. 

Återhämtning och hållbar arbetsmiljö 

Sjukhusen i VGR har gemensamt beslutat om en extra ersättning till barnmorskor som flyttar sin semester och tjänstgör på förlossningen. Men utgångspunkten är att medarbetarna behöver sin semester.  

Vi värnar om medarbetarnas återhämtning och alla i förlossningsvården som vill ha en sammanhängande sommarsemester kommer att få det. De största utmaningarna har vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, där vi har vidtagit flera åtgärder under sommaren för att få en så god arbetsmiljö som möjligt.   

Fakta: Här finns förlossningarna i VGR 

  • NU-sjukvården  
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
  • Skaraborgs sjukhus 
  • Södra Älvsborgs sjukhus 

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se