Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Svenska kraftnät, Tomas Arlemo

Fler utmaningar än elpriset väntar

Priset på el märks i var och ens plånbok just nu. Men det finns betydligt fler utmaningar när det gäller elen som samhället behöver hantera och som påverkar såväl klimat som arbetstillfällen.

Gustaf Zettergren, miljöchef.
Gustaf Zettergren, miljöchef.

– Det är en ödesfråga. Bygger vi inte ut våra elnät och ökar produktionen av förnybar el kommer vi inte klara våra klimatmål. Den befintliga industrin behöver ersätta den fossila energin med förnybar el för att behålla de jobb vi har i länet nu och vi måste bygga ut våra elnät för att kunna skapa nya spännande arbetstillfällen i Västsverige, säger Gustaf Zettergren, miljöchef, Västra Götalandsregionen.

Tillsammans med flera andra aktörer jobbar Västra Götalandsregionen för att få fler satsningar på elektrifiering till Västsverige. Västra Götaland är det län med störst energianvändning i Sverige, men energin räcker inte till. Enligt de beräkningar som VGR har gjort skulle dagens elanvändning på 18 TWh/år behöva öka till 51 TWh/år till år 2045. Det motsvarar tre nya Stockholm.

Behov av utbyggnad

Den el som används i Västra Götaland kommer främst från vind- och vattenkraft och cirka 75% av elen importeras till länet. Här ser VGR ett behov av att såväl vindkraft på land och till havs byggs ut liksom ökande satsningar på solkraft.

Men även om produktionen av el skulle öka så är en flaskhals de elnät som idag finns. Det spelar ingen roll hur mycket ny förnybar el vi skapar om vi inte har elnät som kan transportera elen.

Det har gjort att VGR, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät gått samman i arenan ACCEL, Accelerad elnätskapacitet i Västra Götaland.

– Elektrifieringen är ett av de viktigaste verktygen för att minska klimatpåverkan, speciellt från tillverkande industri. Om vi ska hålla minst samma tempo som i andra delar av Europa och världen måste vi säkra att utbyggnaden av hållbara lösningar, inte minst elnätskapaciteten, sker mycket snabbare, sa Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen Västra Götalandsregionen i samband med att ACCEL presenterades.

”Spela korten rätt”

Accel samlar relevanta aktörer från industri, offentlig sektor, statliga myndigheter, kommuner och VGR för att tillsammans hitta lösningar som kan skynda på processen med elproduktion och elnätsutbyggnad. Ett problem är exempelvis att hitta mark för de kraftledningar som behöver dras.

– Ingen kan lösa det här ensam men om vi tillsammans engagerar oss och spelar vi våra olika kort rätt kan vi nå klimatmålen och ställa om vår befintliga industri. Vi är redan på väg, ett tydligt tecken är de två batterifabriker som ska etableras i länet. Västra Götaland är ett attraktivt område men vi måste jobba för att det ska fortsätta vara attraktivt, säger Gustaf Zettergren.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Accel

Samverkansplattformen Accel samlar alla aktörer på marknaden som har ett intresse i kapacitetsutveckling av elnätet i Västra Götaland. Den 27 september 2022 har arenan en uppstartskonferens. Program och anmälan finns här: https://ui.ungpd.com/Events/a41d1624-a99b-4237-bae7-387992a11f28

Nyheter från Västra Götalandsregionen.