Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

E-cigaretter har blivit tre gånger så vanligt bland unga

Användningen av lustgas och e-cigaretter är hög i Västra Götaland. Dessutom har det blivit allt vanligare bland flickor att snusa och den psykiska ohälsan fortsätter att öka. Det visar en ny rapport om ungas mående och droganvändning från Västra Götalandsregionen (VGR).

Var tredje år genomför VGR i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna en undersökning av skolelevers drogvanor. Elever i årskurs nio i grundskolan och i årskurs två på gymnasiet får besvara frågor om användning av droger.

Även frågor om exempelvis hälsa, familjesituation och skärmtid finns med i undersökningen.

– Bland flickor i årskurs två på gymnasiet har andelen som snusar mer än fördubblats. Vi kan se en hög användning av det vita snuset som marknadsförs som ”tobaksfritt” bland flickor. Det har varit möjligt att marknadsföra denna produkt till unga då det klassas som tobaksfritt. Men det innehåller nikotin vilket medför många hälsorisker, säger Marlene Nilsson, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

Enkelt att få tag i lustgas

Att använda e-cigaretter – att vejpa – har blivit tre gånger vanligare bland unga. Lustgas är i dag enkelt att få tag på och i gymnasiet har 17 procent testat lustgas under det senaste året.

–  Den lustgas som beställs via nätet är inte samma lustgas som används inom vården. Jag tror inte att alla föräldrar är medvetna om det. Ren lustgas är mycket starkare och kan bland annat leda till syrebrist och hjärtrytmrubbningar, säger Marlene Nilsson.

Psykisk ohälsa hos flickor fortsätter att öka

Andelen unga som upplever våld i hemmet har minskat. Samtidigt fortsätter den psykiska ohälsan hos framför allt flickor att öka. I grundskolan är det fler unga som i dag uppger att de inte trivs och det är också fler elever inom grundskolan som skolkar jämfört med tidigare undersökningar.

Hasch och marijuana är fortfarande de vanligaste narkotikapreparaten men enligt undersökningen går användningen nedåt i Västra Götaland.

Tre timmar spel eller sociala medier varje dag

Nytt i årets undersökning är användningen av skärmar. Bland flickor tillbringar 85 procent minst tre timmar på sociala medier varje dag. Bland pojkar tillbringar 46 procent minst tre timmar på spelande varje dag.

Attityderna till alkohol, narkotika och tobak skiljer sig i årets undersökning jämfört med tidigare undersökningar.

– Unga i dag tycker inte att det är så farligt med droger. Det här är allvarligt och något som vi behöver undersöka närmare vad det beror på, säger Marlene Nilsson.

Text: Linnea Jansson
vgrfokus@vgregion.se


För mer information

Barbara Rubinstein, strateg/epidemiolog i Västra Götalandsregionen

Epost: barbara.rubinstein@vgregion.se, telefon: 0705-71 25 13

Marlene Nilsson, hälsopedagog/regionutvecklare i Västra Götalandsregionen

Epost: marlene.nilsson@vgregion.se, telefon: 0702-29 90 50