Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Jonas Bilberg, Bredda bilden

7 000 personer behövs till batteri- och fordonsindustrin i Göteborg

Minst 7 000 personer i Göteborgsregionen behöver nyanställas eller få möjlighet till kompetensomställning de närmaste åren i och med elektrifieringen av fordonsbranschen. En ny plan listar tolv insatser som behöver genomföras för att det målet ska nås.

Elektrifieringen av fordonsindustrin gör att branschen just nu stöps om i grunden, det gäller inte minst i Göteborg genom Northvolts och Volvo Cars Groups etablering av en batterifabrik och ett forsknings- och utvecklingscenter för framtidens batterier.

Därigenom står företagen inom fordonsindustrin inför stora utmaningar i sin kompetensförsörjning de kommande åren. De behöver rekrytera nya medarbetare med delvis nya kunskaper och dessutom kompetensväxla sina befintliga medarbetare. Hela utbildningssystemet måste mobiliseras för att möta de behoven.

Fokus på bland annat utbildning

Business Region Göteborg (BRG) har tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgsregionen (GR) tagit fram underlag till en genomförandeplan med ambitionen att Göteborg ska bli ledande på kompetens inom batteri- och fordonsindustrin.

Planen visar att tolv insatser behöver genomföras för att det målet ska nås. Anna-Lena Johansson på Business Region Göteborg är ansvarig för att koordinera arbetet.

– Kommunerna behöver öka antalet platser på relevanta utbildningar inom gymnasiet och yrkesvuxenutbildning samtidigt som satsningar måste göras för att få fler att vilja söka. Vi måste också säkerställa att det finns tillräckligt med lärare, säger Anna-Lena Johansson och fortsätter:

– Med tanke på den omfattande kompetensomställningen behöver vi skapa en förflyttning där fler anställda kompetensutvecklas och kan ta sig an nya arbetsuppgifter samtidigt som fler som står utanför arbetsmarknaden rustas för att komma in i företagen.

Planen kan användas på fler platser

Analysen är generell och kan användas för kompetensbehov även på andra platser, exempelvis Mariestad, Skövde och Svenljunga.

– Etableringar av batterifabriker och fordonsindustrins omställning till elektriska drivlinor ger stora möjligheter för den tillverkande industrin, säger Hans Fogelberg, regionutvecklare på VGR och en av medskribenterna till underlaget.

På grund av branschens storlek är det av nationellt och regionalt intresse att fordonsindustrin är framgångsrik i omställningen. Om det misslyckas kommer det att resultera i stora negativa konsekvenser för hela samhället med arbetslöshet och minskad tillväxt.

–  I Västra Götaland finns det samlad kompetens och förutsättningar att utveckla den tillverkande industrin för framtidens behov, säger Anders Carlberg, chef för Forskning, Utveckling och Utbildning (FOUU) på VGR.

“Bra struktur i Västra Götaland”

I samband med etableringen av NOVO Energy – Northvolts och Volvo Cars Group gemensamma bolag – presenterade VGR en satsning på 145 miljoner kronor till utbildning, kompetensomställning och forskning för att möta branschens nya behov i Västsverige.

– Det finns en bra struktur i Västra Götaland för att ta vara på industrins behov och omsätta dem till utbildning och kompetenshöjande insatser när vi stöttar företagen, menar Anders Carlberg.

Text: Camilla Lundén
vgrfokus@vgregion.se

Bakgrund:

VGR och Göteborgs Stad har i avsiktsförklaringar åtagit sig att skapa och driftsätta ett utbildningscentrum, eller flera insatser som motsvarar en sådan funktion.

VGR bidrar med 45 miljoner kronor till en etablering av utbildningsmiljöer för den industriella omställning som kopplar till batterier och transportsektorns elektrifiering. Ytterligare insatser är ett program för forskning, utveckling och utbildning inom elektrifiering i Västra Götaland som uppgår till 25 miljoner kronor per år i fyra år från och med 2022.

Stöd till kompetensförsörjning sker också genom Västra Götalands kompetensråd och kompetensnav och utbildningar inom prioriterade områden där fordonssektorn är särskilt utpekad. VGR stödjer även insatser för rekrytering och soft-landing genom Move to Gothenburg/West Sweden och International House Göteborg, samt valideringsinsatser i Västra Götaland genom Validering Väst.

Den totala satsningen för VGR:s insatser under fyra år beräknas bli 148 miljoner kronor.