Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Jenny Erkholm, ansvarig utgivare VGRfokus.

VGRfokus sätter VGR på kartan

LEDARE När Västra Götalandsregionens nyhetskanal VGRfokus startade för fem år sedan var det med ambitionen att bredda bilden av VGR:s verksamhet. Att för 1,7 miljoner invånare i Västra Götaland berätta om vad som händer i den jättelika organisation som Västra Götalandsregionen är och som varje dag påverkar invånarnas liv.

I dag fem år senare kan jag konstatera att VGRfokus har gjort just det, lyft VGR:s verksamhet och blivit en viktig kanal om VGR för invånare, medarbetare och media.

Västra Götalandsregionen finns till för dig som är invånare i Västra Götaland. Vi har cirka 56 000 anställda och ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, vi äger några av de stora kulturinstitutionerna och besöksmålen såsom GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Göteborgs botaniska trädgård och ett flertal museer. Vi har folkhögskolor och naturbruksgymnasier och lägger stor kraft på att utveckla Västsverige och Västra Götaland.

VGRfokus berättar om allt det här. Både det som är bra och det som behöver förbättras. Genom nyhetsartiklar, bilder och reportage visar vi vad regionskatten går till och vad regionvalet faktiskt handlar om. Vart fjärde år kan du som har rösträtt vara med och påverka vilka politiker som styr regionen. Det är i grunden en viktig demokratisk fråga att trovärdigt och tydligt berätta om allt det som är VGR.

Under pandemin blev det tydligt att VGRfokus blev ett oumbärligt sätt att nå ut med information. I en tid då vi (och resten av världen) var oroliga, trötta på att vara isolerade, och längtade efter att få svar på våra frågor, kunde VGRfokus ofta tidigt ge nya besked, vägleda och ibland lugna.

VGRfokus är en plats dit läsarna har hittat och där vi ger sakliga, tydliga, relevanta och intressanta artiklar. Över 2,7 miljoner sidvisningar har våra artiklar fått på webbplatsen VGRfokus.se. Men detta är bara en liten del av spridningen: VGRfokus nyheter har nått ytterligare miljoner läsare genom att olika medier plockat upp många av artiklarna och gjort egna nyheter.

Jag är stolt över vad VGRfokus åstadkommit sedan starten för fem år sedan. Och det finns ett fortsatt behov av kanalen. VGR vill vara en tydlig och synlig samhällsaktör, men vi vet att organisationen kan uppfattas som otydlig och vi behöver fortsätta att lyfta fram vad vi gör.

Jag hoppas att ni vill fortsätta läsa VGRfokus, att ni följer det som sker inom regionen och gärna delar det vidare. VGRfokus kommer att fortsätta berätta om vår breda verksamhet. Innovationer som spelar roll, elektrifieringen i industrin och samhället, kompetensomställning och nya gröna jobb.

Och inte minst om hälso- och sjukvården och den viktiga digitaliseringen som syftar till en enklare vardag för invånare, patienter och medarbetare.

Jenny Erkholm
Ansvarig utgivare, VGRfokus
Kommunikationsdirektör VGR
vgrfokus@vgregion.se