Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: José Lagunas Vargas

Vabruari närmar sig – fortsätt skydda dig mot vinterns smittor

Efter att RS-virus, influensa och covid-19 slog till med hård kraft under december och januari verkar nu den höga smittspridningen ge med sig. Men faran är inte över, spridningen av olika smittor är fortfarande på en hög nivå och att februari brukar kallas vabruari har en orsak.

Traditionellt sätt brukar februari innebära att många barn blir sjuka. Barn tillbringar mer tid inomhus i skolor och förskolor och förkylnings- och influensavirus sprider sig lättare. Orosmoln på smittskydds radar är också att det finns många olika virus i omlopp i våra grannländer och vi går mot kallare väder vilket också kan innebär ökad smittspridning.

– När det blir kallt och frost blir luften torrare. Vätskedroppar som vi andas ut, hostar och nyser kan innehålla virus och dessa små droppar sprids lättare och längre när det är torrt och kallt. Sannolikt är det en av orsakerna till fler luftvägsinfektioner när det är minusgrader under längre tid, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Därför är det av vikt att man fortsätter skydda sig själv och andra mot smitta. Exempelvis genom att stanna hemma om man är sjuk, se till att man har ett fullgott vaccinationsskydd mot covid-19 och influensa och att man följer råden om god handhygien.

– Vi måste fortsätta värna våra minsta som är särskilt känsliga för RS-virus och våra äldsta och personer i riskgrupper som är särskilt utsatta för covid-19 och influensa, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Särskilt om RS-virus

Fram till den 22 januari har Västra Götaland haft en särskild rekommendation kring RS-virus om att syskon till spädbarn bör hållas hemma från förskolan. Den rekommendationen gäller inte längre.

– Vi ser nu att spridningen av RS-virus gått ner så pass mycket att det inte längre är nödvändigt att ha särskilda rekommendationer. Det betyder inte att man som förälder ska slappna av, det finns saker man kan göra för att skydda sitt barn, säger Thomas Wahlberg.

  • Undvik så långt det är möjligt att barnet träffar personer med förkylningssymtom.
  • Hosta och nys i armvecket eller i pappersnäsduk.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Amning minskar risken för luftvägsinfektioner.
  • Ge barnet en rökfri miljö.

De flesta som smittas av RS-virus så får en lindrig infektion. Barn under sex månader brukar däremot få kraftigare symtom och en del barn kan bli allvarligt sjuka och behöva få vård på sjukhus. Den som är orolig för sitt barn kan läsa mer på 1177.se eller ringa telefonrådgivningen. Om läget är akut ska givetvis akut vård sökas.

Läs mer om RS-virus hos 1177. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/rs-virus-hos-barn/

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se