Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Rebecca Landmér.

VGR inför självtest för HPV – kan tas hemma

Från och med nu inför Västra Götalandsregionen (VGR) självprov för HPV. Det ersätter cellprov i de allra flesta fall, och är ett enkelt sätt att förebygga livmoderhalscancer.

– Med självprov slipper invånarna en undersökning som många tycker är obehaglig, men får ett lika säkert prov som det som tas på barnmorskemottagning, säger Madelene Edin, chef på Screening och egen provhantering hos Barnmorskemottagningarna.

Att testa sig för HPV vart femte år ökar möjligheten att upptäcka cellförändringar, som kan leda till livmoderhalscancer. Det drabbar 550 invånare i Sverige varje år, och 150 dör i sjukdomen. De flesta av dem har testat sig oregelbundet eller inte alls.

Tidigare har invånare blivit kallade till en barnmorskemottagning när det är dags för cellprovtagning. Men under pandemin testade VGR i stället att skicka ut ett erbjudande om att få hem ett provtagningskit till alla som egentligen skulle ha kallats till cellprov på mottagning.

Självprov direkt

Metoden införs nu för majoriteten av alla som ska ta cellprov. Men i stället för ett brev med ett erbjudande, så kommer självprovet med en gång.

Att färre personer ska ta sitt prov på mottagning gör att vi i högre grad kan fokusera på prover för de personer som tidigare haft avvikande provsvar. Båda proven, oavsett om det är ett självprov eller ett prov taget på en mottagning, analyseras för HPV, säger Madelene Edin.

Viktig vård på ett enklare sätt

Självprovet gör det möjligt för invånare som bor på landet eller har svårt att ta sig till en barnmorskemottagning att få viktig vård på ett mycket enklare sätt. Förhoppningen är att även invånare som tycker att det är obehagligt att ta gynekologiskt cellprov på mottagning, ska ta självprovet.

Tidigare har vi sett att många bokar om sitt cellprov flera gånger och att det är stora geografiska skillnader i vilka som regelbundet testar sig. Genom att börja skicka ut självprover för HPV som man kan ta själv, i lugn och ro hemma, så hoppas vi att kunna öka antalet personer som testar sig.

Tusentals prov per vecka

3 500 självprover kommer att skickas ut varje vecka till invånare med kvinnligt personnummer från 23 års ålder. Det finns dock ett par undantag: gravida och personer som tidigare haft cellförändringar eller positivt HPV-test. Dessa kommer fortfarande att kallas till cellprovtagning hos barnmorska.

Ett gynekologiskt cellprov och ett självprov för HPV görs inte på exakt samma sätt men är exakt lika säkert. På 1177.se finns tydliga instruktioner för hur testet ska tas och även en video som visar hur det går till.

Text: Josefin Brosché Hagsgård
vgrfokus@vgregion.se


HPV

Humant papillomvirus – HPV – är ett vanligt virus som finns i många olika varianter. De orsakar infektioner som oftast läker av sig självt, men vissa typer som sprids genom sexuella kontakter kan över tid orsaka cancer. Att regelbundet testa sig för HPV är därför ett enkelt sätt att minska risken för livmoderhalscancer.

Ju tidigare eventuella förändringar identifieras, desto bättre är möjligheten att sätta in rätt behandling. Att delta i screeningprogrammet genom självprov eller cellprov minskar risken för livmoderhalscancer med 90 procent.

Personer med livmodertapp ska helst testa sig för HPV-virus var femte år. Det ingår i det svenska screeningprogrammet för livmoderhalscancer.

Självprov för HPV-virus och gynekologiskt cellprov testar för samma typ av virus, men görs på olika sätt. Proven är lika säkra oavsett om det är en barnmorska som gör det på mottagning eller ett självprov som du tar hemma. Självprovet är lätt att ta och du behöver inte komma åt livmodertappen som vid cellprov.