Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ett år kvar tills Millennium börjar införas i VGR

I dag är det precis ett år kvar tills vårdinformationssystemet Millennium börjar införas i Västra Götalandsregionen (VGR).
– Detta är ett avgörande steg på vägen mot en sammanhållen hälso- och sjukvård, med patienten och invånaren i centrum, säger Boel Mörck, ordförande i programstyrgruppen.

Millennium kommer att innebära att hälso- och sjukvården i VGR, privata vårdgivare med VGR-avtal och de 49 kommunerna i Västra Götaland kommer att ha tillgång till samma vårdinformationssystem – vilket förenklat kan beskrivas som ett enormt IT-system för vården. När det är infört kommer det att vara mycket enklare för olika delar av vården att ta del av viktig information om patienten, jämfört med hur det fungerar i dag.

Den 12 november 2024 tar VGR det första klivet in i Millennium, och då är det den södra delen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland som börjar arbeta i det.

Boel Mörck är ordförande i programstyrgruppen för Millennium i VGR:

Ett år kvar – hur känns det?

Boel Mörck. Bild: Johanna St Michaels

– Det känns bra att vi kan bli mer konkreta och börja visa systemet såsom det nu är anpassat för svensk sjukvård. Dessutom är det till stora delar gemensamt med Region Skåne. När Millennium väl är infört kommer patienterna kunna vara delaktiga på en helt annan nivå. Personligen känns det fantastiskt att vi äntligen närmar oss detta som varit en vision under många år!

Vilka är de stora bitarna att lösa under det här sista året?

– Medarbetare och chefer i vården behöver nu vara med och skapa nya arbetssätt. De handlar i hög grad om att enas om gemensamma arbetssätt, som också kommer göra vården mer jämlik. Vi har kunnat förbereda genom att redan nu använda olika digitala verktyg och arbetssätt som gör det enklare att gå över till Millennium, till exempel att göra journaldokumentation i realtid. Sedan väntar också en stor utbildningsinsats när vi väl närmar oss första driftstarten.

Vad händer just nu i projektet?

– Nu har vi avslutat den så kallade designfasen och gått över i testfas, där hela patientflöden i systemet testas och kvalitetssäkras. Samtidigt blir förberedelserna i de verksamheter som är först ut med att införa Millennium allt mer intensiva. En viktig aktivitet som vi nyligen påbörjat är att ha sittningar där företrädare för verksamheterna får ordentliga genomgångar av hur Millennium fungerar och vad det betyder för nya och förändrade arbetssätt, för just dem. Först ut var akutsjukvården och psykiatrin, som ingår i den första etappen. Detta gav en bra första inblick för alla som är direkt berörda.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


Fakta/Millennium

Millennium är det nya vårdinformationssystem som ska införas i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR), hos privata vårdgivare med avtal med VGR och hos de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Att olika parter inom hälso- och sjukvården har tillgång till samma system kommer att göra det enklare för dem att samverka. Tanken är att en hållbar och modern vårdinformationsmiljö ska förenkla för både personal och invånare/patienter i Västra Götaland.

Mer om införandet av Millennium finns på webbplatsen Vårdskiftet: https://www.vgregion.se/vardskiftet

Boel Mörck är, utöver ordförande i VGR:s programstyrgrupp för Millennium, överläkare i reumatologi och digitaliseringsdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.