Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg om tre år med covid-19-pandemin. Foto: José Lagunas Vargas

Ett fall av mässling i Göteborg

Ett fall av mässling har under helgen upptäckts hos en vuxen person i Göteborg. Personen är smittad utomlands. Smittskydd Västra Götaland har omgående startat smittspårning och förebyggande arbete.

–  Det är viktigt att tänka på att de flesta invånare är vaccinerade och att mässling är mycket ovanlig i Sverige i dag. Vaccination ger ett mycket bra skydd mot mässling, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Smittspårning pågår

Nu pågår smittspårning och förebyggande arbete kring det aktuella fallet. Vid upptäckt av mässling kartläggs alltid kontakter som den sjuka personen har haft. Andra personer som kan ha blivit exponerade för smittan kontaktas och får råd om symtom samt kan erbjudas förebyggande behandling med vaccination eller immunglobulin om det behövs.

Den som är orolig för att ha blivit smittad kan alltid ringa 1177 för att få hjälp med att bedöma symptom eller för att få råd om var man kan söka vård.

–  Eftersom mässling är en mycket smittsam sjukdom ska man inte åka direkt till en mottagning utan först kontakta sjukvården via telefon. Det innebär att smittspridning kan undvikas, säger Thomas Wahlberg.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se


Fakta om mässling

  • Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som bland annat orsakar hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig, till och med livshotande.
  • Den som är vaccinerad med två doser har ett mycket gott skydd mot mässling.
  • Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet. Sjukdomen är därför ovanlig i Sverige.
  • Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.
  • Den som är osäker på sitt skydd mot mässling kan rådgöra med sin vårdcentral.
  • Den som har haft mässling har ett livslångt skydd.
  • Läs mer om mässling på 1177:s webbplats