Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Sara Rizk och Atiya Alzouby. Bild: Akademiliv

Från syriska flyktingar till nyblivna läkare

Drömmen att bli läkare har uppfyllts för de syriska flyktingarna Sara Rizk och Atiya Alzouby, som nu har examinerats från läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Jobb som AT-läkare i Trollhättan väntar dem båda.

Var och en för sig flydde Sara Rizk och Atiya Alzouby från kriget i Syrien 2014–2015. En mardrömsvandring över Balkan för Sara Rizk, tillsammans med sin mamma och tre yngre syskon. En kaotisk resa över Medelhavet och genom Italien för Atiya Alzouby.

Efter några år i Sverige sökte de till läkarprogrammet i Göteborg – och kom in. Slumpen gjorde att de båda blev inneboende på Donsö hos Henrik Sjövall, professor på Sahlgrenska akademin, och hans fru.

Språket en nyckel

Läkarprogrammet är intensivt för vem som helst, särskilt under pandemin. Att läsa utbildningen på svenska, ett språk Sara Rizk och Atiya Alzouby nyss lärt sig, gjorde studierna än mer utmanande.

Atiya Alzouby
Atiya Alzouby. Bild: Akademiliv

– Det var inte lätt i början. Många av våra klasskamrater talade också arabiska, men föreläsningarna tvingade oss att lära många nya ord. Det har också hjälpt att prata om andra saker än studier med svensktalande vänner. Numera är svenska ett språk jag också ofta tänker på, säger Atiya Alzouby.

– Kraven är högt ställda, inte bara på medicinsk kunskap, utan också på hur man förmedlar den kunskapen och hur man kommunicerar med patienter. Som läkare behöver vi både kunna ta emot och förmedla information, och då är naturligtvis språket en nyckel, säger Sara Rizk.

Ljus framtid

När hon inledde sina läkarstudier insåg hon inte vilken stor utmaning det skulle bli, berättar hon:

– Jag behövde etablera mitt personliga liv samtidigt som jag var tvungen att möta högt ställda prestationskrav. Jag anade inte hur mycket jag själv skulle komma att växa och förändras under de kommande åren.

Under utbildningen fördjupades också Sara Rizks och Atiya Alzoubys vänskap till kärlek.

– Vi har pluggat inför stora tentor tillsammans, ibland fram till klockan två på natten. Vi har jobbat ihop på akutmottagningen. Vi har stöttat och hejat på varandra och kommit varandra nära. I somras förlovade vi oss, berättar Atiya Alzouby, och tillägger att deras gemensamma framtid ser mycket ljus ut.

Upprivande händelser

Båda har de behövt hantera personliga svårigheter under utbildningen. Sara Rizk riskerade att förlora sitt uppehållstillstånd, eftersom Migrationsverket krävde att hon hade en anställning för att kunna stanna.

Det var en uppslitande tid, och hon är tacksam över att hon fick arbete i ett privat hem, där hon arbetade med städning och annat hushållsarbete. Efter ett halvårs studieuppehåll kunde hon återuppta sina studier igen.

För Atiya Alzouby blev den stora jordbävningen i Turkiet och Syrien för ett år sedan en upprivande händelse, eftersom hans familj bor i det turkiska område där katastrofen skedde.

Tack och lov skadades ingen i hans familj, men han åkte dit några veckor för att hjälpa dem i det kaos som följde. Han har också familj som bor kvar i Syrien, i närheten av staden Idlib, där kriget fortfarande pågår.

Glädje över att ha hamnat i Göteborg

De uttrycker sin tacksamhet och glädje över att de hamnade just i Göteborg, och har känt sig mycket välkomna på Göteborgs universitet. Både Sara Rizk och Atiya Alzouby tycker att det är lite overkligt att de nu är examinerade läkare, och inte längre studenter.

De har nu båda fått plats att göra sin allmäntjänstgöring på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, och hoppas efter det få chansen att specialisera sig inom antingen neurokirurgi eller kärlkirugi (Atiya Alzouby), respektive öron-näsa-hals (Sara Rizk).

Vill vara gott exempel

De lyfter också fram sin klass på universitetet som en mycket inkluderande och härlig grupp. Flera av deras kurskamrater gjorde samma resa som de själva, där de flytt från krig och konflikter i Syrien och i andra länder. De blev alla ett stöd för varandra under det hårda arbete som krävdes för att fullfölja utbildningen.

Sara Rizk
Sara Rizk. Bild: Akademiliv

– De senaste åren har diskussionen om invandring i Sverige förändrats, och nu domineras media av negativa berättelser. Det är inte alls den bild vi ser i vår klass. Där finns så många målinriktade människor med bakgrund i andra länder som vill bidra i samhället. Den bilden vill vi fortsätta bidra till. Vi vill vara ett gott exempel, och vi representerar en stor grupp, säger Sara Rizk och tillägger:

– Jag önskar jag kunde få bjuda med mig politiker och andra att gå en runda genom korridorerna på Göteborgs universitet, så kunde de se den stora mångfald som finns representerade bland studenterna!

Av: Elin Lindström/Akademiliv
vgrfokus@vgregion.se


Artikeln kommer från Akademiliv, Sahlgrenska akademins personaltidning på nätet.

Akademiliv träffade också Sara Rizk och Atiya Alzouby för sex år sedan, när de just börjat på läkarprogrammet.