Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Nystartad ME- och CFS-mottagning för VGR:s patienter. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nystartad mottagning för kronisk trötthet

1 maj startade Sahlgrenska Universitetssjukhusets ME- och CFS-mottagning, lokaliserad i Smärtcentrums lokaler på Östra sjukhuset. Louise Samson är sektionschef för den nya mottagningen som har i uppdrag att kunna ta emot patienter från hela Västra Götaland. 

Vad är ME/CFS?
Det är en sjukdom med okända orsaker som beskrivs som en extrem fysisk och mental utmattning, ofta i kombination med sjukdomskänsla. Kännetecknande för sjukdomen är en nytillkommen och oförklarad trötthet/utmattning som inte går att vila bort.

Vad är bakgrunden till att mottagningen startade?
Den privata aktören Smärthjälpen hade tidigare avtal med Västra Götalandsregionen om vård av patienter med ME/CFS. När det avtalet gick ut vid årsskiftet gav regionens operativa sjukvårdsnämnd, OSN, uppdraget till SU.

Louise Samson, sektionschef på nya mottagningen för kronisk trötthet.
Louise Samson, sektionschef. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hur ser upplägget ut?
Vi tar emot vuxna patienter med misstänkt ME-diagnos och erbjuder konsultation på specialistnivå med tidsbegränsade insatser, till skillnad från primärvårdsnivå. Det är primärvården som har utredningsansvaret för patienterna och kravet för att vi ska ta emot en remiss är att en gedigen utredning gjorts.

Hur många remisser har ni tagit emot hittills?
Vi har tagit emot 10-15 remisser sedan starten 1 maj. Vi räknar med ca 150 remisser per år, det är det uppdrag vi har riggat verksamheten för.

Hur ser gången ut när en patient söker vård för ME?
Patienten vänder sig till primärvården, som skriver en remiss enligt en mall på vår hemsida. ME/CFS-mottagningen bedömer remissen för att se att den uppfyller kriterierna. Gör den inte det får vi begära komplettering, annars kallar vi till ett första besök för bedömning av läkare.

Vilken typ av vård/behandling erbjuder ni?
Vi har inga botande behandlingar. Det gäller att hitta nya strategier och symtomstabiliserande insatser med främst icke-farmakologiska behandlingar. Mottagningen består av ett team med läkare, sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och medicinsk sekreterare.

Du sa att insatserna är tidsbegränsade. Hur länge kan patienten gå i behandling på ME/CFS-mottagningen?
Under fyra till sex månader bedömer vi att vi hinner ge verktyg till patienten att fortsätta jobba med.

ME/CFS är en relativt okänd diagnos, bedrivs det någon forskning på området?
Vi ser ett stort behov av mer kunskap om sjukdomen och enheten planerar att dra igång forskning inom kort.

Text: VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se