Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Naturen ger möjlighet till återhämtning för den som har psykisk eller fysisk ohälsa. Bild: Jan Kallenberg

Att promenera i naturen kan ge bättre hälsa

Man behöver inte fräsa runt på en racercykel, flämta sig fram i milspåret eller haka på den senaste motionstrenden vars namn inte ens går att uttala. Det räcker med en stilla vandring i naturen för att få fysiska och psykiska hälsovinster. Ett pågående forskningsprojekt visar att det är de sköraste människorna som också har mest att vinna på en utevistelse.

I sin text friluftsliv och psykisk hälsa konstaterar Folkhälsomyndigheten:

”Natur och friluftsliv kan förbättra människors kognitiva utveckling och förmåga, öka koncentrationen och öka förmågan att återhämta sig och hantera stress. Det kan ha en positiv inverkan på sinnesstämningen, öka motståndskraften och minska risken för till exempel depression. Det kan också underlätta rehabiliteringen efter fysisk eller psykisk sjukdom.”

Skogen öppnar våra sinnen

Den som tar en skogspromenad märker hur naturen öppnar dina sinnen. Du kan känna hur frisk luft fyller lungorna och solens strålar värmer ansiktet. Du ser ljuset filtreras genom trädkronorna ovanför, hur det skär sig fram och målar mönster på marken.

Längs stigen möts du av prasslande löv, mossklädda stenar och blommor som lyser upp skogsbotten. Dofterna omfamnar dig som en varm filt; tallbarr och fuktig jord blandas med blommornas sötma och den friska brisen från en närbelägen bäck. Om du plockar några bär eller smakar på harsyra får också smaksinnet vara med.

Träna fysiskt i naturen

I det urbana Japan har man förstått det här med behovet av natur. Där introducerades shinrin-yoku, så kallat skogsbad. Bakgrunden är att den japanska skogsstyrelsen ville se hur skogen kunde användas i hälsofrämjande syfte. Skogsbad handlar om att genom syn, hörsel, smak, lukt och känsel vara mer närvarande i nuet.

För den som inte nöjer sig med att öppna sina sinnen i en meditativ promenad så finns alla möjligheter att träna fysiskt ute i naturen. Du kan öka svårighetsgraden genom att gå upp och ner för stenar och nedfallna träd, vilket tränar balansen och styrkan. När du kämpar dig uppför en backe stärks kondisen, bål och underkropp. Använder du stavar aktiveras armmusklerna, pulsen höjs och då ökar energiförbrukningen ännu mer.

Regelbunden naturnära fysisk aktivitet kan öka fettförbränningen, minska risken för hjärtsjukdom, diabetes och benskörhet, samt ge ett lägre blodtryck.

Forskningsprojekt om utevistelse

Helle Wijk är sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet. Hon leder ett forskningsprojekt kallat Out-Fit, tillsammans med Chalmers Arkitektur och SLU Alnarp, om vårdmiljöns betydelse för välbefinnande och tillfrisknande.

Det finns mycket att vinna på att låta sjuka människor ta del av naturupplevelser. Forskningen har visat att det är de som är allra sjukast och skörast som också har bäst nytta av att få komma ut.

– Utevistelse kan hjälpa till vid återhämtning från depression. Blodtrycket och pulsen går ned och man får ofta en förbättrad sömn. Människor som lider av utmattningssyndrom kan komma tillbaka genom att få rehabilitering utomhus. Utevistelse kan också minska orossymtom för människor med demenssjukdom om de får hjälp med att vara ute och promenera, säger Helle Wijk.

Naturen fascinerar

Frågan är varför naturpromenader kan vara rehabiliterande? Helle Wijk menar att det troligtvis är många faktorer som samverkar: frisk luft, dagsljus, aktivitet samt att den variation som naturen erbjuder är stimulerande i sig. Det är också lätt att bli fascinerad av natur, plötsligt är man ute på promenad utan man riktigt planerat för det.

Planera in utevistelse innan byggstart

Forskargruppen försöker lyfta fram vikten av att planera för utevistelse redan då sjukhus och äldreboenden projekteras.

– Sjukhus som Sahlgrenska har Änggården och Botaniska runt knuten men hur ofta ser man en patient där? Naturupplevelser borde kunna ingå som en del av rehabiliteringen. Det finns regler för utevistelse för barn på förskolan, för interner och till och med för djur inom lantbruket, men det saknas helt riktlinjer för patienter på sjukhus eller för personer på äldreboende, säger Helle Wijk som menar att naturupplevelser kan utgöra en stark drivkraft för viljan att återvinna sin hälsa.

Text och bild: Jan Kallenberg
vgrfokus@vgregion.se


VANDRA I VÄSTRA GÖTALAND

  • Det finns över 500 naturreservat och andra skyddade områden i Västra Götaland. Läs mer om naturreservat på länsstyrelsens webbplats. Även kommunerna har egna naturreservat.
  • För den som har svårt att röra sig har Turistrådet Västsverige (ingår i Västra Götalandsregionen) en webbsida om  Tillgänglighetsanpassade leder i Västsverige. Vandringslederna är lagom långa, ligger intill parkeringsplatser och har jämnt underlag som passar för rullstolar, barnvagnar, permobiler och rollatorer.
  • Västkuststiftelsen har i sin tur en webbplats om vandringstips i Västra Götaland. Här finns också guidade vandringar.
  • Läs mer om vandring i VGRfokus
  • Om man längtar efter social samvaro så finns många föreningar, friluftsorganisationer, studieförbund, pensionärsorganisationer, idrottsföreningar, kyrkor och trossamfund som anordnar natur- och friluftslivsaktiviteter.

Läs mer om vardagsmotion på 1177.se