Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
I första skedet arbetar man enbart med återbruk av stolar, som väljs ut och återtillverkas. Resultatet är att stolarna känns som nytillverkade - de är rena, fräscha och ser splitter nya ut vid en första anblick - även om försäljningspriset blir något lägre. Foto: Carolina Jonsson

Färre möbler ska slängas

Istället för att möbler i offentliga miljöer slängs kan de renoveras, målas om och användas på nytt. Projektet Möbelbruket håller nu på att hitta en konkret, kommersiellt gångbar form för hur det här ska gå till.

Textil- och möbelbranscherna är kända för att sluka resurser med stor påverkan på miljön. Därför har Västra Götalandsregionen(VGR) instiftat ett särskilt program som ska bidra till en ny professionell bransch för uppdatering och renovering av möbler. Konkreta insatser i programmet är samverkan på olika sätt och finansiering av projekt – ett exempel är Möbelbruket.

Möbler av god kvalitet slängs

Väntrum på vårdcentraler och tandläkarmottagningar, konferenscenter, skolor, sjukhus. Offentliga miljöer där människor möts och vistas – verksamheter där fullt funktionsdugliga möbler av god kvalitet kasseras regelbundet på grund av ett slitet utseende. Att istället förädla möbler så att de lever vidare under många generationer – det är Möbelbrukets främsta och mest utmanande uppgift.

– Vi ska hitta en konkret, affärsmässig modell för storskaligt återbruk av möbler för offentlig miljö, förklarar Jenny Ekman, projektledare för Möbelbruket. Tanken är att större volymer offentliga möbler, som annars skulle blivit kasserade, istället ska tas om hand i ett cirkulärt flöde. Flödet består av en professionell insamling, rekonditionering av utvalda möbler och därefter återförsäljning. Möbler som har blivit över hos olika verksamheter ska helt enkelt få en chans att passa in tillsammans med nytillverkade möbler.

Ekonomisk hållbar affärsverksamhet

Projektet undersöker behovet av återbrukade möbler i den offentliga miljön, tillsammans med olika företag. Målet är att skapa en ekonomiskt hållbar affärsverksamhet. I första skedet arbetar man enbart med återbruk av stolar, som väljs ut och återtillverkas. Resultatet är att stolarna känns som nytillverkade – de är rena, fräscha och ser splitter nya ut vid en första anblick – även om försäljningspriset blir något lägre.

– Det är förstås viktigt att de möbler som rekonditioneras uppfyller kraven för brandsäkerhet och hygien. Samtidigt är möblernas historia en del av charmen! Även om vi till exempel målar om en stol och klär den i nytt tyg, kan den ha kvar små märken i träet som känns under den nya färgen. Det här blir ett värde i sig – att stolen har ett liv bakom sig, säger Jenny Ekman.

Efterfrågan finns

Att återtillverka möbler ter sig ganska gripbart – men eftersom detta ska ske på ett kommersiellt hållbart sätt är uppgiften komplex och medför olika typer av utmaningar.

– Två saker är lätta i det här projektet – dels vet vi hur vi kan återtillverka stolar på ett prisvärt och hållbart sätt. Dels finns det en kund – många arkitekter i offentlig miljö har krav på sig att nyttja återbruk i sina inredningar. Så efterfrågan finns.

– Men problemet i dagsläget är att vi inte har ett fast sortiment att utgå ifrån – vi vet helt enkelt inte hur många möbler vi kan samla in för återbruk och försäljning. Möblerna måste nämligen vara något sånär likvärdiga i sin konstruktion, de blir för dyra om varje stol ska behandlas på ett unikt sätt. Nyckeln till det lägre priset är en volym av samma stolsmodell och industriellt tänk i alla led. Och vi behöver få in minst 10 000 stolar per år för att verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar. Även om vi kan samla in så många stolar i år, vet vi inget om hur många vi får in nästa år. Så det här är en nöt att knäcka.

Kan ge nya jobb

Birgitta Nilsson, regionutvecklare inom miljö på Västra Götalandsregionen, ger en bakgrund.

– Vi har ett politiskt uppdrag – att stimulera textil- och möbelbranschen till att utveckla en cirkulär ekonomi. Om vi lyckas med det här blir resultatet en kraftigt minskad miljöpåverkan. En annan god bieffekt av satsningen är att vi hittar nya samarbeten som kan ge jobb i regionen. Och projektet Möbelbruket är ett bra konkret exempel på hur en cirkulär ekonomi kan genomföras i praktiken.

Text: Anna Hammarbäck

Här kan du läsa mer om Möbelbruket

Kommentarer är stängda.