Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
När viljan att fly undan det som verkar farligt förstärkts på ett sätt som tar över vardagen är det dags att söka hjälp, säger Johannes Cannán- Magnusson, vårdenhetschef för den nya OCD-mottagningen i Lerum.

Nya mottagningar för tvångssyndrom i VGR

När tvånget tar över din vardag – då är det dags att söka hjälp. Nu kan patienter med svårt tvångssyndrom få skräddarsydd behandling i Lerum eller Uddevalla.
– Det här är en patientgrupp vi kan hjälpa jättemycket, säger Johannes Cannán-Magnusson, vårdenhetschef för den nya mottagningen i Lerum.

Har vi inte alla en släng av tvångshandlingar i oss? Att vi kollar om vi låst ytterdörren en extra gång, kollar spisen eller strykjärnet och säger högt till oss själva att allt är avstängt?

I grunden handlar det om att vi har ett nedärvt säkerhetsbeteende för vår överlevnad. Vi är också programmerade för att undvika obehagliga saker.

– Det här är väldigt normalt, men för patienter med OCD har det blivit felkopplat och viljan att fly undan det som verkar farligt har förstärkts på ett sätt som tar över deras vardag, säger Johannes Cannán- Magnusson, vårdenhetschef för den nya OCD-mottagningen i Lerum.

Stark ångest

Tvångssyndrom eller OCD (från engelskans Obsessive Compulsive Disorder) innefattar tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Tvångstankar är påträngande och oönskade tankar som ofta är förknippade med stark ångest, till exempel tankar på att man är rädd för att blir smittad av någon allvarlig sjukdom eller att man är rädd att skada någon. Tvångshandlingar är ritualer eller handlingar man gör för att hantera ångesten som tankarna väcker, till exempel tvätta sig orimligt länge för att få bort smittan, att köra extra varv med bilen för att se så att ingen skadad person ligger i diket. Ungefär två procent av befolkningen lider av OCD. Läs om Kristin Johansson som led av tvång i åtta år och nu är frisk.

När är det dags att söka hjälp?

– Gränsen går där tvånget tar över och gör intrång i din vardag; i dina sociala relationer och ditt arbete. Om du börjar tänka att du nästan dör om du inte får utföra en viss handling, när dina handlingar blir rituella eller när du börjar isolera dig ska du söka hjälp.

Det första steget är att kontakta vårdcentralen eller en öppen psykiatrisk mottagning. De svårare fallen kan remitteras till en behandling vid någon av de nya OCD-mottagningarna i Lerum eller Uddevalla.

Mottagningen i Lerum tog emot en första pilotgrupp med fem patienter i januari. Samtliga fick positiva resultat. I april börjar en ny grupp och från och med september är det meningen att mottagningen ska ha i gång två grupper samtidigt.

Tio veckors behandling

Behandlingen som används på mottagningarna heter GRIND, vilket står för Grupp- och individterapi, en modell som utvecklats på Karolinska institutet. Patienterna ingår i en grupp som får behandling under tio veckor. Gruppen träffas en gång i veckan och varje patient får (efter tre veckor) individuell terapi en gång i veckan. De första tre veckorna består av en utbildning där gruppen får lära sig mer om OCD.

– Vi pratar om vad som händer i hjärnan och hur tvångstankar fungerar. Vi vill normalisera och skapa förståelse. För många patienter är det en stor skam och det vill vi lyfta bort, säger Johannes Cannán-Magnusson, vårdenhetschef vid den nya mottagningen i Lerum.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Gruppterapin och den individuella terapin som sedan tar vid är KBT-baserad. KBT (kognitiv beteendeterapi) är den metod som visat sig vara mest effektiv vid behandling av OCD.

– Det är en tuff behandling där patienterna hela tiden utsätts för sina tvångstankar och tvingas sätta stopp för sina tvångshandlingar. Om impulsen är att tvätta händerna för att man känner sig smutsig, kan det handla om att vänta fem minuter nästa gång innan man gör det. Det kan väcka stark ångest i början, men brukar gå bättre efter ett tag, säger Johannes Cannán-Magnusson.

Text: Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus@vgregion.se

Läs också:

Tvånget tog över Kristins liv – ”klarade knappt min vardag”


Fakta OCD-förbundet

Patientföreningen OCD-förbundet har en lokalförening i Göteborg, som arrangerar öppna föreläsningar om OCD, erbjuder stödgrupper till drabbade och anhöriga/närstående samt anordnar anhörigträffar. Kansliet är öppet måndagar och onsdagar kl 10–12 samt torsdagar kl 13–15. Telefon: 031–131411. goteborg@ocdforbundet.se  Läs mer på hemsidan eller på Facebook

De nya OCD-mottagningarna:

Uddevalla

Lerum

Kommentarer är stängda.

Nyheter från Västra Götalandsregionen.