Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Sara Torstensson och Petter Malmström på SkaS har blivit internationellt uppmärksammade för sin studie effekterna av yoga på interners hälsoprofil. Bildmontage: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Forskning: Yoga minskar paranoia och ångest

Yoga leder till minskad paranoia och ångest bland intagna på fängelseanstalter. Det visar resultatet av en ny västsvensk studie som fått internationell uppmärksamhet. Två personer i forskningsteamet är medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

Sara Torstensson, psykiatrisjuksköterska vid psykiatriska öppenvården Skaraborgs Sjukhus Mariestad och kollegan Petter Malmström, psykiatrisjuksköterska inom psykosvården Skaraborgs Sjukhus Falköping har skrivit en vetenskaplig artikel som fått stor internationell uppmärksamhet sedan den togs upp av brittiska The Guardian.

Effekt på interners hälsoprofil

– Syftet med vår studie var att undersöka yogans effekt på interners hälsoprofil under en tioveckorsperiod, berättar Sara Torstensson och Petter Malmström.

De 152 personerna i studien är intagna vid svenska anstalter med högsta respektive näst högsta säkerhetsklassning. De delades in i två grupper; en grupp som utövade yoga och en kontrollgrupp som utförde valfri fysisk aktivitet som inte var yoga. Deltagarna fick fylla i självskattningsskalor avseende psykologisk nöd och psykiatriska symtom före och efter testperioden.

Resultatet visade att all form av fysisk aktivitet förbättrade den psykiska hälsan och märktes i minskad fientlighet, misstänksamhet, social utanförkänsla och depressiva symtom.

Yoga minskar ångestframkallande symtom

Den nya upptäckten var att yoga visade sig specifikt minska paranoia, tvångsmässighet och fysiska sjukdomstillstånd som orsakas av yttre påfrestningar. Rent konkret medförde yoga en minskning av följande ångestframkallande symtom:

  • Rädsla att klara sig själv
  • Minnesstörningar
  • Svårigheter att ta beslut
  • Koncentrationssvårigheter
  • Tvångstankar
  • Depression
  • Torgskräck

Arbetet med studien har medfört att Sara Torstensson och Petter Malmström har reflekterat kring behandlingsmetoder inom specialistpsykiatrin, som kan ha positiv inverkar på patienters hälsa utan att det inbegriper läkemedel.

Yoga utmärkt alternativ

– Psykiatrisjuksköterskans uppgifter handlar inte enbart om att dela läkemedel som tyvärr fortfarande har många och besvärliga biverkningar, säger Sara Torstensson och Petter Malmström. Den psykiatriska omvårdnaden handlar till stor del om att individanpassa vården och då krävs det många olika behandlingar eller tillvägagångssätt, varav yoga kan vara ett utmärkt alternativ.

Text: Jan Nyman
vgrfokus@vgregion.se


Länk till studien
Länk till artikeln i The Guardian