Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Överläkare Camilla Granath, som är ansvarig för behandlingarna på ätstörningsenheten i Kungälv, i ett av de speciella täckena som används vid vilostunderna – tunga täcken som skänker lite extra lugn vid vilan efter lunchen. Foto: Anna Rehnberg. 

Mer och bättre vård för patienter med ätstörningar

Nu kan sjukhusen i Västra Götalandsregionen (VGR) ta emot fler patienter med ätstörningar. Kompetensen har ökat och vårdformerna har blivit fler. En av nyheterna är ätstörningsenheten på Kungälvs sjukhus.

Samtliga sjukhus i VGR har förbättrat vården för ätstörningspatienter. Alla  erbjuder nu någon typ av dagvård och några enheter har också mobila team, som åker hem till de yngre patienterna och deras föräldrar för att stötta i måltidssituationer.

Det har också tillkommit fler platser för heldygnsvård. Insatserna har gjort att VGR idag köper mindre ätstörningsvård från andra vårdgivare och fler patienter får vård närmare sin hemort. En av dem som fått hjälp i Kungälv är är Hanna Wulff (27).

Hög kompetens

Den nya ätstörningsenheten på Kungälvs sjukhus tar emot sex vuxna patienter tre dagar i veckan. De kommer dit för att få hjälp vid måltiderna, möjligheter till skapande verksamhet, vila och rådgivning. På enheten arbetar två skötare, en sjuksköterska, en arbetsterapeut, en fysioterapeut och en dietist.

– Alla som jobbar här har hög kompetens att bemöta och behandla patienter med ätstörning. Vi hade 99 sökande till jobben här, säger Camilla Granath, överläkare i psykiatri vid Kungälvs sjukhus och ansvarig för behandlingarna på ätstörningsenheten.

Mer stöd

Ätstörningsenheten fungerar som ett mellanting mellan en vårdavdelning med dygnetrunt-vård och en mottagning med öppenvård. Man kan ta emot patienter som behöver mer stöd än vad öppenvården kan ge, de som är nära en sjukhusinläggning eller patienter som är på väg att bli utskrivna från dygnetruntvård.

­– Här har vi en lugn miljö, där vi stöttar vid måltiderna, erbjuder vila och skapande. Gruppen är också viktig, att patienterna själva kan stötta varandra, säger Camilla Granath.

För att inreda den nya ätstörningsenheten har sjukhuset haft hjälp av patientföreningen Frisk och fri. Det är hemtrevligt, lugna färger och varmt, minst 25 grader.

– ­Värmen är en viktig detalj. Många av våra patienter är frusna, säger Camilla Granath.

Vila och skapande

Hon slår sig själv ner i en av fåtöljerna i vilrummet och visar de speciella täckena som används vid vilostunderna – tunga täcken som skänker lite extra lugn vid vilan efter lunchen.

Skapande verksamhet är också något som lugnar. Därför finns ett särskilt rum där patienterna kan måla, sy och handarbeta.

– Jag hoppas vi kan få ett växthus också. Odling är bra stresshantering och dämpar ångest, säger Camilla Granath.

Bättre vårdkedja

Hon har lång erfarenhet av ätstörningspatienter, men har inte förrän nu haft möjlighet att erbjuda vård på en specialiserad enhet. De patienter som är så sjuka att de behöver läggas in på Kungälvs sjukhus, vårdas fortfarande på en allmänpsykiatrisk avdelning. Men tack vare den nya dagvården kan både vårdavdelningarna och mottagningen som träffar patienter med ätstörningar dra nytta av kompetensen.

– Vi kan nu erbjuda en vårdkedja med tre vårdnivåer och kan vara betydligt mer flexibla än tidigare. Vi har redan märkt hur vi kan korta inläggningstiderna på vårdavdelningen genom att ta vid när de har förbättrats, men ännu inte är utskrivningsklara, säger Camilla Granath.

Överläkare Camilla Granath, som är ansvarig för behandlingarna på ätstörningsenheten i Kungälv, visar de speciella täckena som används vid vilostunderna – tunga täcken som skänker lite extra lugn vid vilan efter lunchen. Foto: Anna Rehnberg.

Text: Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus@vgregion.se

Läs också:

Så fick Hanna hjälp att sluta svälta sig