Från 1 januari har du rätt att få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad vårdpersonal redan inom tre dagar. Foto: Rebecca Landmér

Från 1 januari har du rätt till en medicinsk bedömning av läkare, fysioterapeut/sjukgymnast eller annan vårdpersonal i primärvården inom tre dagar. Den förstärkta vårdgarantin gäller bland annat vårdcentraler och rehabmottagningar.

Precis som tidigare ska du få en första kontakt med vården samma dag. Det nya som gäller från årsskiftet är att du ska få en medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal inom tre dagar. Tidigare gällde vårdgarantin bara att få träffa läkare och då inom sju dagar.

Vårdgarantin gäller om det är ett nytt hälsoproblem du söker för eller en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett sedan tidigare känt medicinskt problem. Den gäller också om behandlingen du fått tidigare inte har hjälpt.

Det som i lagen heter bedömning kan vara att träffa sjukvårdspersonal öga mot öga. Det kan också vara via telefon eller video, så länge vårdkontakten motsvarar ett traditionellt mottagningsbesök.

Bättre bedöma besvären

Garantin att få träffa en läkare inom sju dagar försvinner alltså. I gengäld kan du få träffa en läkare redan inom tre dagar eller en annan yrkeskategori som bättre kan bedöma dina besvär. Idag är en tredjedel av besöken i primärvården läkarbesök.

Västra Götalandsregionen (VGR) klarar inte att uppfylla den nuvarande vårdgarantin fullt ut. I genomsnitt får 88 procent kontakt med primärvården samma dag och 92 procent får träffa en läkare inom sju dagar.

– Det är svårt att bedöma hur VGR kommer att klara den nya vårdgarantin som gäller medicinsk bedömning inom tre dagar. Vi måste räkna med att primärvården behöver göra vissa förändringar och anpassningar, säger Marie Gustavsson, Koncernkontoret VGR.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Vårdgarantin från 1 januari:  0 – 3 – 90 – 90

Från årsskiftet, då den lagstadgade ändringen träder i kraft, kommer vårdgarantins tidsgränser att vara 0 – 3 – 90 – 90 dagar. Det betyder att man som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag patienten tar kontakt)
  • Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar
  • Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

Efter beslut, få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar