Läkare väntar på patient. Foto: Johan Främst, Skaraborgs sjukhus.
Läkare väntar på patient. Foto: Johan Främst, Skaraborgs sjukhus.

Över 160 000 patienter uteblir från inbokade besök vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen (VGR). Det innebär att vård för en halv miljard kronor går till spillo, visar siffror som tagits fram för VGRfokus.

– Vi vill att alla mottagningar börjar jobba aktivt för att färre patienter ska utebli från besök, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under senaste två åren har antalet uteblivna besök på sjukhusen i VGR gått från 150 000 (2016) till 163 000 (prognos 2018). Omsatt till pengar innebär det en kostnad på över en halv miljard kronor, runt 100 miljoner kronor dyrare än för två år sedan – se fakta längst ner.

En tredjedel av de uteblivna besöken, över 52 000, är bokad läkartid. Sett till totala antalet inbokade besök på sjukhusen i VGR, uteblir patienter från fyra procent av läkarbesöken och nära 8 procent av övrig sjukvårdande behandling.

– Det handlar inte om att vi förlorar faktiska pengar, utan om att redan avsatta resurser inte används på ett tillfredsställande sätt.

– Dessutom måste vi boka om de patienter som inte kommer och det leder till längre vårdköer. Det här är en negativ trend som måste brytas, säger Ann Söderström.

Nya arbetssätt minskar uteblivna besök

För att vända trenden behöver varje mottagning – som lider av för högt antal uteblivna besök – långsiktigt införa nya arbetssätt. Några insatser som prövats och visat god effekt är sms-påminnelser och att låta patienten själv boka besöket samt göra det enkelt att avboka och omboka.

– Det här måste alla mottagningar i VGR arbeta aktivt med för att få till en förändring, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ett framgångsrikt exempel är Arbets- och miljödermatologiska mottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där har antalet uteblivna besök sedan 2016 halverats vilket medfört att kötiden minskat med 80 procent, från fem månader till runt en månad.

Det goda resultatet för Arbets- och miljödermatologiska mottagningen beror på främst två insatser, att patienter själva bokar tid och får tydligare information om besöket.

– Patienten ringer själv och bokar tid och då avsätts även några minuter åt att prata om besöket. Detta ihop med att vi i våra brevutskick tydligare beskriver vad besöket innebär, tror jag har lett till att våra uteblivna besök minskat kraftigt, säger Marie Olsson, vårdenhetschef.

Sms-påminnelser ger snabbt resultat

Gynekologi vid Kungälvs sjukhus som blev egen mottagning i januari 2017, upptäckte efterhand att ganska många patienter uteblev från inbokade besök. Våren 2018 bestämde man sig för att införa sms-påminnelser och då minskade uteblivna besök med 35 procent.

– I maj började vi jobba systematiskt med sms-påminnelser och nu ser vi resultatet. Under januari-april 2018 hade vi 57 uteblivna besök per månad. Sedan vi började jobba aktivt med sms-påminnelser i maj har siffran sjunkit till 37 uteblivna besök per månad, säger Anna Wängborg, enhetschef.

Läs också: Så halverade logopeden på Skaraborgs sjukhus antalet uteblivna besök

Gynekologimottagningen jobbar i dag aktivt med att vid varje kontakt uppdatera patienters mobilnummer och erbjuda påminnelsetjänsten. Reaktionerna har enbart varit positiva och patienterna förväntar sig numera påminnelser via sms.

– Vår absoluta målsättning är att minska antalet uteblivna besök ännu mer. Kanske kan vi höja detta till ännu en nivå genom att patienterna själva kan boka sin tid hos oss, det tror jag skulle vara väldigt bra, säger Anna Wängborg.

Text: Gabriel Holmqvist & Jan Nyman
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Uteblivna besök och kostnad per sjukhus

Uteblivna besök registreras i ett administrativt system vid samtliga sjukhusförvaltningar. Prognosen för 2018 visar 163 000 uteblivna besök, vilket innebär 6 procent av alla 2,76 miljoner inbokade besök på sjukhusen.

Kostnad för uteblivna besök är en uppskattning beräknat utifrån en kalkyl på genomförda besök som i huvudsak utgörs av personal- och lokalkostnader.

Alingsås lasarett: 1 834 uteblivna besök (UB), kostnad 6,1 miljoner kronor.
Angereds Närsjukhus: 7 075 UB, kostnad 32,9 milj. kr.
Frölunda Specialistsjukhus: 2 000 UB, kostnad 4,1 milj. kr.
Kungälvs sjukhus: 7 711 UB, kostnad 28,8 milj. kr.
NU-sjukvården: 24 735 UB, kostnad 113,4 milj. kr.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 74 600 UB, kostnad 241,7 milj. kr.
Skaraborgs Sjukhus: 20 728 UB, kostnad 65,7 milj. kr.
Södra Älvsborgs sjukhus: 24 678 UB, kostnad 98,2 milj. kr.