Logopeden har halverat antalet uteblivna vårdbesök. Enhetschef Monica Käll Guldbrand. Foto: Bild och media / SkaS

Logopeden på Skaraborgs sjukhus har minskat antalet uteblivna besök med 48 procent. Lösningen? Patienter kontaktar mottagningen för tidsbokning och inte tvärtom, dessutom erbjuds sms-påminnelser.

– Det är en stor framgång för mottagningen och ett kvitto på att det här fungerar, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Som VGRfokus rapporterar om är det mångmiljonbelopp som går till spillo när patienter inte dyker upp på inplanerade besök på något av sjukhusen i Västra Götalandsregionen, men det handlar också om vårdköer som hade kunnat minskas.

– Vi måste generellt sträva efter att få ner vårdköerna och en del av det handlar om att säkra att patienter infinner sig på inbokade besök. För att klara detta behöver vi göra det enklare att komma i kontakt med vården, säger Ann Söderström.

Framgången på logopeden

Logopeden på Skaraborgs sjukhus är ett bra exempel på en mottagning i VGR som lyckats minska antalet uteblivna vårdbesök – som under senhösten 2015 låg på 6 procent bland vuxna patienter, 12 procent bland barnpatienter.

– Det här var ett stort problem som behövde lösas. Vi inledde därför ett strukturerat och målmedvetet arbete som på sikt gav bra resultat, säger Monica Käll Guldbrand, enhetschef.

Mottagningen införde omvänd kallelse och sms-påminnelse som standard. Samtidigt drog mottagningen igång ett pilotprojekt med webbaserad tidbokning där några patientgrupper erbjöds att själva boka sina tider. Pilotprojektet visade sig fungera och breddades successivt till att omfatta en allt större målgrupp.

– På två år lyckades vi minska andelen uteblivna besök med 48 procent. Det är oerhört roligt och bra, säger Monica Käll Guldbrand.

Patienter vill boka sina egna tider

Logopeden gjorde också en uppföljning där 90 patienter intervjuades. En klar majoritet av de som bokat tid själv, föredrog att kunna påverka. Bland de som inte nyttjat möjligheten, hade majoriteten inte längre behov av vård och föredrog då omvänd kallelse eftersom de inte behövde avboka.

– Numera har vi uteblivna vårdbesök som stående punkt på våra arbetsplatsträffar. Varje uteblivet besök är ett misslyckande, säger Monica Käll Guldbrand.

Amra Kadic jobbar som regionutvecklare och hon berättar att alla sjukhus i VGR har möjlighet att införa webbaserad tidsbokning med sms-påminnelse. Det går till på så vis att man som privatperson loggar in på 1177:s E-tjänster och bokar tid hos mottagning.

Foto: Bild och Media/SkaS.

– Man kan precis som logopedmottagningen på Skaraborgs sjukhus gör, uppmuntra patienter till att logga in på 1177 och föreslå tid. Dock kan det innebära en del förberedelsearbete för enheter som inte gjort det tidigare, säger Amra Kadic.

Även om det inte är något som överlag hindrar mottagningar i VGR att använda sig av webbaserad tidsbokning och sms-påminnelser, finns det mottagningar där patientens inbokade vårdbesök kan vara känsligt på något sätt och då är sms-påminnelser inte önskvärt.

– Det är upp till varje verksamhetschef att göra en riskanalys och utifrån den bedöma om sms-påminnelser är lämpligt för den egna verksamheten, säger Amra Kadic.

Fakta: Så mycket minskade uteblivna besök

Logopeden på Skaraborgs sjukhus har minskat andelen uteblivna besök med 48 procent mellan åren 2015 och 2017.
* Bland vuxna minskade andelen med 50 procent från 6,2 till 3,1 procent.
* Bland barn minskade andelen med 48 procent från 12,2 till 6,3 procent.

Läs också: Uteblivna vårdbesök kostar över 400 miljoner kronorText: Gabriel Holmqvist & Jan Nyman
vgrfokus@vgregion.se