Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
VGR ska betala ut stora belopp i pensioner vilket kallas pensionsskuld. Detta är välkänt sedan länge och en av av anledningarna till att VGR måste anpassa utgifter efter intäkter förklarar VGR:s ekonomidirektör Joakim Björck.

VGR är inte nära konkurs

Västra Götalandsregionen (VGR) har en pensionsskuld – men är långt ifrån konkursmässig. Ekonomidirektör Joakim Björck reder ut begreppen.

Försäkringsbolaget Skandia har gjort en rapport och redovisar samtliga landsting och regioners pensionsskulder.

För VGR:s del är pensionsåtagandet 40 miljarder kronor och VGR har en soliditet på minus 41 procent. Skandias företrädare jämför i en artikel i Svenska Dagbladet (SvD) 7 december med ett företag och säger att ett företag med liknande soliditet skulle få ”stänga butiken”. SvD:s artikel har resulterat i artiklar och inslag i medier i Västra Götaland.

Är VGR konkursmässig?
– Nej. Vi använder ett externt kreditvärderingsinstitut, internationella institutet Standard and Poor’s, som gör en prövning av VGR kreditvärdighet två gånger per år. Där har vi högsta kreditbetyg, säger Joakim Björck.

Rapporten gör gällande att landstingen döljer sina pensionskostnader.

– VGR döljer ingen pensionsskuld. Vi följer rådande lagstiftning kring hur pensioner ska redovisas och visar detta öppet i våra årsredovisningar. Länk till den.

Bygga ut nära vård

Vad innebär det att VGR har pensionskostnader?

– Generellt står vi inför utmaningar kring ökande pensionskostnader. Vi belyser de utmaningar regionen står inför gällande bland annat pensioner i våra långtidsprognoser.

Sjukhusens styrelser hanterar budget för kommande år just nu. Hur allvarlig är den ekonomiska situationen för VGR?

– Vi har under en längre tid haft högre kostnader än intäkter. Vi arbetar med att dämpa kostnadsutvecklingen. Hur detta ska göras i detalj är en fråga för varje enskild förvaltning. Pensionskostnaderna är endast en del i VGR:s hela verksamhet.

– Ett sätt att dämpa kostnadsutveckling är att använda vår budget på 65 miljarder på bästa möjliga, effektiva sätt. En del i det arbetet är att arbeta på nya sätt. Ett enigt regionfullmäktige har gett oss uppdraget att ställa om hälso- och sjukvården. Det betyder att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet samt utveckla digitala vårdformer och tjänster.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se