Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Anna Karlsson, läkare och Christina Pettersson Sjuksköterska på hembesök. Foto: Johan Främst, Skaraborgs Sjukhus

Mobil närvård ger nöjda patienter och minskar trycket på sjukhusen

Genom mer anpassad vård i hemmet har trycket på sjukhusen minskat när det gäller vuxna med omfattande vård- och omsorgsbehov. Det visar en utvärdering som också konstaterar att 9 av 10 hemsjukvårdspatienter är nöjda med vården.

– Vi vill ge en trygg vård av god kvalitet i hemmet. Det här handlar om patienter som har kommunal hemsjukvård och vi gör det tillsammans med kommunerna som har huvudansvar för patienterna, säger Karin Fröjd, medicinsk rådgivare på Västra Götalandsregionen.

Den mobila närvården består av två olika sorters team. Hemsjukvårdsläkarteam som består av kommunal vårdpersonal och läkare från en vårdcentral har hand om vuxna hemsjukvårdspatienter som har omfattande vård- och omsorgsbehov. I de fall där mer specialiserad vård behövs finns närsjukvårdsteam med specialistläkare och sköterskor från sjukhus som har hand om exempelvis medicinskt instabila patienter. Gemensamt för de båda teamen är att de vårdar patienterna i hemmet.

Arbetet ger resultat

– Att tvingas lämna hemmiljön och vänta flera timmar på en akutmottagning innebär problem och komplikationer för den här patientgruppen så därför är det viktigt att minska akutmottagningsbesök och inläggningar på sjukhus, säger Karin Fröjd.

Besök på akutmottagningar och inläggningar på sjukhus minskar med cirka 20 procent för patienter med mobil hemsjukvårdsläkare och med mer än 50 procent för patienter i närsjukvårdsteamen. Patienterna är dessutom mycket nöjda. Över 90 procent upplever att de fått den vård de behöver och känner sig trygga med vården i hemmet.

Vill nå fler patienter

Mobil närvård började införas på bred front i Västra Götaland 2015 och är idag en del av det ordinarie vårdutbudet. Nu pågår ett arbete för att utvidga den mobila närvården så att den kommer fler patienter till godo.

– I ett tjänsteutlåtande till regionstyrelsen finns förslag på att även patienter i annan kommunal vård, till exempel särskilda boenden (SÄBO) och patienter med omfattande vårdbehov men utan hemsjukvård, ska få tillgång till mobil närvård, säger Karin Fröjd.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

  • Över 90 procent upplever att de fått den vård de behöver och känner sig trygga med vården i hemmet.
  • På frågan om läkare och sjuksköterskor samarbetar bra om vården anser 84 procent av dem som fått vård av mobila hemsjukvårdsläkare team att samarbetet fungerar väl medan motsvarande svar är 97 procent av dem som fått vård av närsjukvårdsteam.
  • Medarbetarna är också nöjda med de förbättrade arbetssätten.

Läs mer om mobil närvård här: http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/aldre/mobilnarvard/

Mobil närvård är en del av omställningen av hälso- och sjukvården som innebär att:

  • Utveckla och stärka den vård invånarna behöver ofta.
  • Samla specialiserad vård så att kvalitet, säkerhet och tillgång blir högre.
  • Erbjuda fler digitala vårdformer och tjänster och göra dem enkla att använda.
  • All verksamhetsutveckling ska leda till högre kvalitet för patienten.

Här hittar du mer information om omställningen av hälso- och sjukvården i VGR.