Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Liseberg eller Residenset i Vänersborg? Inför ett besök är det bra att veta om det är enkelt eller svårt att passera ingången. I båda fallen tar sig. Henrik Ehrlington in med sin rullstol på egen hand.

Så får du bättre koll på fysisk tillgänglighet

Ett vanligt besök på en restaurang, en idrottshall eller en vårdcentral kan ibland bli mer komplicerat än det borde vara. Det vet Henrik Ehrlington som använder rullstol sedan unga år. Nu lanseras en ny enklare version av TD-tillgänglighetsdatabasen, som underlättar för alla.

För Henrik Ehrlington är det guld värt att få veta hur en plats ser ut innan han tar sig dit. För honom och många med helt andra funktionsnedsättningar finns TD – tillgänglighetsdatabasen.

En alltför hög kant kan sätta stopp redan vid dörren. Eller så kanske toaletten är alldeles för liten. Då är det oerhört värdefullt med en webbplats som TD.

I TD – tillgänglighetsdatabasen går det i dagsläget att söka bland över 7 300 anläggningar, främst i Västra Götaland men också på flera andra håll i landet. Här går det att få en uppfattning om hur det ser ut, vad som finns eller saknas, om man klarar besöket själv, behöver hjälp eller i värsta fall måste ställa in besöket.

Mänskliga rättigheter

– Jag använder TD väldigt mycket eftersom jag ofta behöver åka på möten runtom i Göteborg i mitt jobb, berättar Henrik Ehrlington som arbetar på fastighetskontorets utvecklingsavdelning i Göteborgs Stad, och som representant för Funktionshinderrörelsen har han varit med och utvecklat databasen.

Det handlar ytterst om mänskliga rättigheter. Att alla ska ha lika rätt och möjlighet att ta del av det utbud som samhället erbjuder. Just de här frågorna har Västra Götalandsregionen jobbat med sedan många år tillbaka, och det finns skarpa riktlinjer som ligger till grund för hur arbetet med att skapa fysisk tillgänglighet ska gå till.

Och ett väldigt tydligt exempel på det arbetet är just TD, som funnits sedan 2005 och som ägs, utvecklas och driftas av Västra Götalandsregionen (VGR). Nu lanseras den tredje, rejält uppdaterade versionen.

Mer användarvänlig

– Vi var tvungna att uppdatera det tekniska systemet, men vi ville också göra den mer användarvänlig – både för besökarna och för de som inventerar, det vill säga de som matar in uppgifter om olika anläggningar, förklarar Åsa Kågeson, regionutvecklare och projektledare för den nya versionen av TD.

Några av nyheterna är att språket har förenklats. Man har också gjort nya formulär och förtydligat instruktionerna för de som ska inventera lokaler och lägga in data i systemet. En annan förbättring är de åtgärdsrapporter som nu kan tas fram med ett enkelt knapptryck. Fastighetsägaren får ut de åtgärder som måste genomföras enligt lagar och riktlinjer men även utifrån användbarhet.

Alexander Markling
Alexander Markling

– Nya TD ser överlag snyggare ut, och är mer effektiv och enkel för de som jobbar med den. För besökaren blir det också enklare att navigera och sålla bort den information man inte behöver, fortsätter Åsa Kågeson.

Bättre på alla sätt

Några utvalda personer i olika kommuner har varit med och testat en demoversion under utvecklingen av den nya TD. En av dem är Alexander Markling, förvaltningsassistent vid fastighetsavdelningen i Ulricehamns kommun. Hans uppgift är att inventera alla anläggningar som kommunen äger, men också vissa som de hyr.

– Den nya versionen är definitivt bättre på alla sätt än den förra! Jag ser bara fördelar. Framför allt gillar jag att det går mycket snabbare. Tidigare fick man vänta en hel del, det var trögt. Nu är det bara ett klick så kommer man vidare direkt. Det är också tydligare och bättre sorterat i olika menyer vilket gör det enklare att hitta och förstå.

Text: Malin Husár
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Några av fördelarna med nya TD – tillgänglighetsdatabasen:

  • Enklare och tydligare språk.
  • Nya formulär och tydliga instruktioner för de som inventerar lokaler.
  • Ny dra- och släppfunktion i inventeringsvyn.
  • Tydligare rapporter till fastighetsägare kan tas fram med ett enda knapptryck.

TD har flera målgrupper:

  • Invånare och besökare – får ökad möjlighet att välja sitt besöksmål och kunna förbereda sitt besök.
  • Kommuner, regioner och landsting – en del av servicen till alla invånare och samtidigt ett verktyg för att åtgärda brister i sina lokaler.
  • Näringsliv – ett sätt för till exempel hotell, restauranger och besöksmål att bli attraktiva för fler kunder.
  • Fastighetsägare – ett bra sätt att se till att lagkraven från exempelvis Boverket uppfylls, och ett verktyg för att åtgärda brister.
  • Politiker och beslutsfattare – tillgång till uppföljningsrapporter som blir underlag för beslut.

Om TD:

TD är i dag den enda databasen i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen.

Första versionen av TD – tillgänglighetsdatabasen lanserades 2005 och togs fram av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet och den samlade funktionshindersrörelsen i Västsverige i samverkan med företag och kommuner.

Västra Götalandsregionen har lagt ner ett stort arbete på att inventera sina egna verksamheter och i dag hittar du runt 2 500 av regionens lokaler och besöksmål här.

Utöver dessa verksamheter är det frivilligt för kommuner, företag, organisationer och föreningar runtom i hela landet att ansluta sig.

Hur många platser som är med kan variera stort från en kommun till en annan, beroende på vilka resurser som finns för att kunna inventera och uppdatera olika anläggningar, lokaler och verksamheter.

Till grund för TD ligger lagstiftning, FN-konventioner och föreskrifter.

Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighet

VGR har Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter. Den beslutades av regionfullmäktige 2016 och heter ”För varje människa”. Handlingsplanen består av tolv mål. Mål 1 är ”Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning”. Här kan du läsa mer om handlingsplanen och de tolv målen