Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Irene Svenningsson, Edgardo Varas och Sarah Samuelson

Vårdcentral testar ny teknik ihop med patienter

Appar, artificiell intelligens och film för att kommunicera mellan vården och patienter. Ja, det är några av de tekniska innovationer som Närhälsan Färgelanda vårdcentral ska testa tillsammans med sina patienter  Målet är att frigöra mer tid för de patienter som behöver dem mest.

Vården, både i Sverige och globalt, står inför stora utmaningar med allt större andel äldre och ett växande vårdbehov. Samtidigt öppnas nya möjligheter att möta och hjälpa patienter på nya sätt genom ny teknik. Och det är just möjligheterna man har tagit fasta på i Färgelanda. Nu blir vårdcentralen en så kallad testbädd, där man tillsammans med företag, patienter och Högskolan Väst ska testa nya produkter och tjänster. Projektet är treårigt och får stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer tid för patienter

– Utmaningarna i Färgelanda är lika utmaningarna i glesbygd i Sverige, det är väldigt många äldre, förklarar Edgardo Varas, vårdcentralchef. En del av projektet är att hitta tekniska lösningar. Vi kan klara av enkla arbetsuppgifter med ny teknik, och kan få ägna mer tid till de patienter som behöver oss mest. Så invånarna kommer att få mer utav oss.

Genom att vara en vårdcentral i framkant hoppas han också kunna attrahera kvalificerad arbetskraft, som vill vara med och utveckla vården.

En av medarbetarna som är med från start är distriktssköterska Sarah Samuelson, som också är doktorand i projektet.

– Min roll blir att vara en länk mellan praktiken, som är vårdcentralen, och akademin. Jag ska forska på det här att bygga upp en testbädd inom primärvård, och kommer att följa processen.

Bidra till utveckling

De olika testerna kommer att kräva olika grad av involvering av personalen, och ibland även patienter. Att all personal är med upplevs som positivt på vårdcentralen, tycker Sarah.

– Det blir också en väldigt positiv stämning på hela arbetsplatsen, där vi blir engagerade och vi känner att vi kan bidra med saker och ting utöver det vanliga vårdarbetet. Vi kan faktiskt bidra till att göra vården bättre, och det känns väldigt spännande.

Irene Svenningsson, delprojektledare på FoU primärvård, har upplevt att intresset är stort från företag både i Sverige och Norge, då projektet är interregionalt.

– Företagen har haft svårt att komma in och testa sina produkter i primärvården och här kan vårdpersonalens kunskap tas tillvara.

Produkter som testas

Bland de produkter och teknik som kan bli aktuella nämner Iréne appar där man kommunicerar mellan vården och patienten, instruktionsfilmer som personalen kan använda i sitt arbete med patienten och som patienten kan titta på hemma i lugn och ro.

– Det kan även vara verktyg där man med hjälp av AI-verktyg, artificiell intelligens, kan förbättra remisser till specialistvården, så att rätt uppgifter kommer med, och att rätt patienter får tid när de behöver.

Text: Pernilla Häyhänen
vgrfokus@vgregion.se

FAKTA

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Interreg Sverige-Norge.

Projektnamn: VITAL – för den goda hälsan

Testbädd i primärvård utvecklas och prövas utifrån behovsanalys och blir en arena där företag, personal och patienter/befolkning samarbetar i utveckling av ny teknik och nya arbetssätt. Målet är att skapa långsiktiga samverkansarenor mellan företag och vårdgivare

Lärosäten involveras och tillsammans med praktiken utvecklar man kunskap om innovativa arbetssätt och tekniker inom vård och omsorg i samverkan med företag, samtidigt som detta beforskas.