Koldioxidutsläppen i Västra Götaland måste kraftigt minska. Foto: Dagjoh, CC BY-SA

Från och med nu, januari 2020, måste koldioxidutsläppen i Västra Götaland minska med 16 procent årligen enligt en rapport från Uppsala Universitet. Annars uppfyller inte Västra Götaland sin del av Parisavtalet, att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader och allra helst inte över 1,5 grad.

Västra Götalandsregionen, VGR, har varit med och finansierat en rapport från Uppsala Universitet där forskarna går igenom hur mycket koldioxid Sverige kan släppa ut. Det kallas koldixoidbudget och är ett mått på den mängd koldioxid som kan släppas ut i atmosfären utan att påverka temperaturhöjning över Parisavtalets mål.

Enligt beräkningarna kan utsläppen i Västra Götaland vara 60,7 miljoner ton koldioxid mellan åren 2020 och 2040. Men om inte utsläppen minskas tar det bara sex år innan den gränsen nås. Därför måste utsläppen minskas med 16 procent årligen från och med nu fram till 2040.

Gustaf Zettergren, miljöchef, VGR. Foto: Catharina Fyrberg
Gustaf Zettergren, miljöchef, VGR. Foto: Catharina Fyrberg

– Utsläppsminskningskurvan blir allt brantare ju längre vi väntar och det är en kraftig minskning av utsläppen som måste ske varje år om Västra Götaland ska göra sin del i att uppfylla Parisavtalet, säger Gustaf Zettergren, miljöchef VGR.

Strukturerat arbete

Efter ett beslut av politikerna i Västra Götalandsregionens, VGR:s, milljönämnd kommer VGR under våren ta fram en egen koldioxidbudget för att öka takten i klimatarbetet. Sedan innan har VGR ett mål om att minska klimatutsläppen i Västra Götaland med 80 procent fram till år 2030 från 1990 års nivå.

– Koldioxidbudgeten ska komplettera de nuvarande klimatmålen. Budgeten är ett sätt att arbeta mer strukturerat med klimatfrågorna med en beräknad årlig utsläppsminskningskurva som behövs för att vi ska nå klimatmålen. Enligt forskarna i Uppsala är Västra Götaland den region som ligger längst fram i Sverige i och med den process vi nu inlett. Ett flertal kommuner har antagit en koldioxidbudget. Senast Borås Stad i november, säger Lise Nordin, klimatsamordnare VGR.

Enligt forskarna från Uppsala Universitet har särskilt kommuner och städer en viktig roll för att påskynda minskningen av utsläpp. De skriver: ”Kommunen är sannolikt den organisation i samhället som bäst skulle kunna samordna den snabba omställning som behövs för att klara Parisavtalet, och regionens roll blir i så fall att bidra i det arbetet utifrån sitt uppdrag.”

– I och med det regionala utvecklingsansvaret har regionen en viktig samordnande roll i klimatomställningen. I Klimat2030 samlar vi och Länsstyrelsen i Västra Götaland näringsliv, akademi och kommuner, säger Gustaf Zettergren, miljöchef VGR.

Källa: Koldioxidbudget 2020-2040 Västra Götaland. Se fakta längst ned.

Gemensamma ansträngningar krävs

Under 2010-talet har utsläppen av koldioxid i stort sett varit oförändrade i Västra Götaland. Hur rimligt är det att tro att det plötsligt ska gå att minska utsläppen med 16 procent årligen?

– Det är självklart en stor utmaning och kommer kräva ansträngningar. Ett fungerande samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv är avgörande och jag är övertygad om att vi tillsammans kan identifiera möjligheter i nya affärsmodeller som tar oss vidare på vägen mot den fossilfria välfärdsregionen, säger Gustaf Zettergren.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Härifrån kommer utsläppen i Västra Götaland:

  • Industrin, 4410 ktCO2 (kiloton koldioxid)
  • Utrikes transporter, 3393 ktCO2
  • Inrikes transporter, 2690 ktCO2
  • El och fjärrvärme, 752 ktCO2

Om rapporten:

I rapporten används utsläppsstatistik från framförallt Nationell emissionsdatabas (RUS)22 som kompletteras med utsläpp för utrikes transporter bestående av internationell sjöfart och utrikes militär verksamhet från SCB samt Svenskarnas internationella flygresor vilket beräknats vid Chalmers (Kamb & Larsson 2019)

Länk till rapporten (PDF).