Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Biträdande smittskyddsläkare Gunilla Ockborn.

Smittskyddsläkaren om smittorisker, isolering hemma och annat viktigt kring covid-19

När smittar man? Hur länge ska man stanna hemma? Vad ska man göra om man känner sig sjuk? När ska man kontakta vården? Det finns många frågor om vad som gäller när det gäller coronavirussjukdomen covid-19. Västra Götalandsregionens biträdande smittskyddsläkare Gunilla Ockborn går igenom det viktigaste just nu. (Intervjun utgår från aktuellt läge 13 mars 2020)

– Vi går in i ett läge där vi alla måste tänka på att inte föra luftvägsinfektioner och luftvägssmitta vidare. För oss själva betyder det framför allt att om vi får snuva, hosta, feber eller andra luftvägsinfektionstecken så ska vi stanna hemma. Vi måste alla sköta handhygien och inte hosta och nysa rakt ut, utan man hostar och nyser i armvecket, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen.

https://youtu.be/uks6XkK4tjk

– Det här är en infektion som är lindrig för de allra flesta. Dom som vi värnar om är framför allt gamla personer och människor som har en allvarlig underliggande sjukdom, till exempel hjärtsjukdom eller en lungsjukdom. De har större risk att bli sjuka i covid-19, fortsätter hon.

Följ rekommendationerna

– Man ska tänka sig väldigt nog för innan man besöker någon till exempel på ett sjukhus eller på ett kommunalt äldreboende, där vi inte vill att någon ska få smittan, och som dessutom kan riskera föra den vidare till andra som bor där. Så man ska vara noga med att följa de rekommendationer som finns från sjukhusen och boenden om när man får lov att komma på besök och hur det ska gå till.

När smittar man?

– Det visar sig, nu efter att vi och andra smittskydd och infektionskliniker har haft kontakt med många människor, att många av de som kommit resande de sista veckorna och har haft den här infektionen, har väldigt lindriga symptom. Så har man nytillkommen snuva och halsont till exempel, så kan det vara ett tecken på att man har covid-19. Sen om man nu blir smittad i Sverige och inte har varit utomlands, så är det en stor sannolikhet för att det är någon annan infektion. Det går inte att veta om man har covid-19 eller någonting annat.

Vad ska man göra om man känner symptom?

– Som läget är nu rekommenderar vi alla att stanna hemma och det är därför man tagit bort karensdagen. Inte utsätta andra för smittrisk, utan att vara hemma tills man är symptomfri och ytterligare ett antal dygn efter det.

När ska man kontakta vården?

– Man ska kontakta vården när man har behov av vård. Så har man lindriga symptom, även om man har varit på resa i Europa till exempel, så behöver man inte kontakta 1177. Utan då stannar man hemma och vårdar sig i hemmet och ser till att inte riskera smitta någon annan. När symptomen har gått över, stannar man hemma ytterligare några dagar för att inte risker att smittan förs vidare?

Vem är det då som kan kontakta vården?

– Dom som behöver kontakta vården är personer som får allvarligare symptom. Det kan röra sig om en äldre människa som får andningsproblem eller någon som blir väldigt trött och tagen efter flera dygn med hög feber. Det är så med den här infektion, precis som med säsongsinfluensa, att spannet kan vara från väldigt lindriga symptom till mycket allvarliga symptom. Det vården ställer om och planerar för att göra nu är att vårda de som faktiskt får allvarligare symptom. Så fokus ligger inte på samma sätt att försöka hitta alla som kan bära på viruset utan man kan vårda sig i hemmet om man har luftvägssymtom och så länge det går bra behöver man inte kontakta vården.

Vad ska man tänka på när man är hemma och sjuk?

– I hemmet är det fortfarande bra att man inte utsätter de andra i sitt hushåll för mer smittrisk än vad man måste, så att säga. Det är jättebra att ha eget sovrum, om det är möjligt ha egen toalett och sköta sin handhygien och sin hosthygien. Så det där med att tvätta händerna och inte nysa och hosta rakt ut gäller faktiskt överallt just nu.

Många är oroliga, vad ska de tänka på?

– Det viktiga är att söka information och försöka saklig information. Det här är för de allra flesta en lindring sjukdom och även många äldre kommer också klara en infektion med covid-19. Och det är väl den viktigaste informationen av allt, att försöka förstå den sakliga information och också känna att man kan hantera sin vardag och veta att det är när man har symptom som man stannar hemma, att man tvättar händerna när varit ute eller känner att man behöver det och i övrigt ändå försöker leva sitt liv, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Luftvägsinfektion

Luftvägsinfektion drabbar luftvägarna. Man delar upp dem i övre och nedre luftvägsinfektion.
Övre luftvägsinfektioner drabbar näsa, bihålor och svalg. Vanliga symtom är snuva, halsont, nysningar och man kan även få feber.

Infektioner i nedre luftvägar, som till exempel lunginflammation, drabbar luftrör och lungor. Vanliga symtom är hosta, feber och allmän sjukdomskänsla.