Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
VGR kommer att förse alla kommuner i Västra Götaland med egentester för covid -19.

Egentest för covid -19 på väg till kommunernas vård och omsorg

Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett egentest för covid-19 som är på väg till kommunerna i Västra Götaland. De får nu successivt möjlighet att låta medarbetare inom vård och omsorg testa sig själva.

– Vi har börjat i mindre skala för att testa rutinerna. I takt med att vi ser att det fungerar och att testkapaciteten ökar så kommer så småningom alla kommuner få tillgång till det, säger överläkare, Kristine Rygge, VGR.

Testet, som är frivilligt, är till för att personal inom kommunal vård och omsorg med milda förkylningssymtom ska veta om de kan gå till jobbet. Det skulle innebära att fler ska kunna arbeta istället för att vara hemma för säkerhets skull.

– Den som har förkylningssymtom sjukanmäler sig som vanligt och är hemma från jobbet. Vill man testa sig så kontaktar man sin närmaste chef och kan få göra testet inom 24 timmar. Chef och medarbetare kommer gemensamt överens om att göra testet, berättar Kristine Rygge.

Prov i näsa och svalg

Provet, som tas i näsa och svalg, gör den anställde själv. När provet har analyserats kommer ett svar via sms varefter man kontaktar sin chef.

– Vid ett negativt svar diskuterar man eventuell återgång i arbete. Är svaret positivt så får man information om smittspridning och ska hålla sig hemma tills man blir frisk enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Kristine Rygge.

Egentestet har tagits fram av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Västra Götalandsregionen (VGR).

SU kommer att kunna tillverka 1000 egentester om dagen vilket kommer att räcka till alla kommuner i Västra Götaland samt ge möjlighet till fler tester av personal på sjukhusen i VGR.

Finansiering och kompetens

– Vi har precis skickat iväg 20 kit till ett äldreboende i Angered och har en sändning på väg till Trollhättan, säger Per Sikora som har det regionala uppdraget att samordna provtagningen i kommunerna.

VGR har också gått in och stöttat både med pengar och kompetens i ett nytt nationellt laboratorium i Stockholm, där testerna ska analyseras.

Laboratoriet som byggdes upp på 2,5 vecka, med utrustning som flögs in från Kina, har utvecklats av Per Sikora (VGR)  och en kollega från Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Förutom specialistkompetens har VGR även bidragit till finansiering av verksamheten, som ska klara en tredjedel av det nationella behovet av testanalyser.

– Vi kommer att kunna analysera 35 000 prover i veckan på ett nationellt plan och VGR kommer att ha tillgång till en del av dessa. Det känns helt fantastiskt att få vara med om att ro iland den här lösningen, säger Per Sikora, som även samordnar arbetet på det nationella laboratoriet.

Det är Västra Götalandsregionen (VGR) som ansvarar för provtagningsmaterial, information och process av test. Respektive kommun ansvarar för lokal information och logistik i kommunen.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *