IVA-avdelning i NU-sjukvården. Foto: Niclas Claesson

Coronapandemin gör läget ansträngt i vården och behovet av fler medarbetare är fortsatt stort. Många har redan hört av sig till Västra Götalandsregionen, VGR, men fler vårdkrafter behövs. Därför uppmanar VGR personer med vårderfarenhet att skicka in sina intresseanmälningar.

Ann Söderström. Foto: Andreas Kron

– Vi är så tacksamma för alla som hör av sig till oss. Det är glädjande att se så många som vill hjälpa till. Vi jobbar intensivt för att trygga uthålligheten när det bland annat gäller personalen och där ser vi gärna att ännu fler anmäler sitt intresse, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR.

Sedan starten på coronapandemin har hundratals personer anmält sitt intresse för att förstärka vården i VGR. Flera har kommit in i arbetet och jobbar nu på olika sjukhus i Västra Götaland.

Marina Olsson, personaldirektör VGR. Foto: Peter Wahlström
Marina Olsson, personaldirektör VGR. Foto: Peter Wahlström

– Vi har personal som förflyttas till IVA-avdelningar, då behöver vi förstärka där de lämnar, i andra fall är det arbete på de avdelningar som hanterar covidpatienter. Vi har behov av flera yrkeskategorier både nu och i framtiden, säger Marina Olsson, HR-direktör VGR.

Flera kompetenser söks

Just nu söker VGR framför allt följande kompetenser/yrkesgrupper:

  • IVA-kompetens
  • Anestesisjukvård
  • Sjuksköterskor inom neonatologi
  • Undersköterskor med kompetens inom avancerad akutsjukvård för tjänstgöring på IVA- och pandemiavdelning
  • Barnmorskor

Den som hjälper till och förstärker vården får lön enligt gällande kollektivavtal.

Korta frågor och svar

Var får man jobba? (Geografiskt)
Behov finns inom hela VGR, i första hand erbjuds anställningen nära hemorten.

Var får man jobba när det gäller typ av vård?
Det finns behov både inom pandemi- och intensivvårdsavdelningar, men även inom andra vårdavdelningar som en konsekvens av att personal med behövd kompetens har flyttats om.

Vilken kunskapsnivå ska man ha?
Vissa yrken kräver legitimation, i andra fall relevant utbildning och erfarenhet.

Jag har redan skickat in en anmälan, varför har jag inte fått svar? Fått jobb?
De intressenter som har kompetens som vi behöver just nu kontaktas direkt. I andra fall kan kontakt komma att tas längre fram då behoven förändras över tid. Tyvärr har VGR inte möjlighet att höra av sig till alla som anmäler sitt intresse.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Här lämnar du din intresseanmälan.
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/vill-du-hjalpa-till/

Du kan också söka kontakt via mejl och telefon.

  • E-post: bemanningcovid19@vgregion.se
  • Telefon: 010-473 94 20