Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
VGR följde samma kurva som Kina under de första veckorna av pandemin. "Sedan vek vi av och har nu nått en platå", säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Platån nådd i Västra Götaland – ”fortsatt hög belastning på sjukvården”

De senaste två veckorna har spridningstakten av covid -19 minskat och pandemin bedöms nu ha har nått en platå i Västra Götaland. Under fredagens pressträff var budskapet ändå att faran långt ifrån är över.
– Det är viktigt att vara medveten om att smittspridning fortfarande pågår. Det är vad vi gör nu som kommer att avgöra hur många allvarligt sjuka personer vi får framöver, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Hälso -och sjukvårdsdirektör Ann Söderström visade ett nytt diagram där det tydligt syns hur Västra Götaland följde samma kurva som Wuhan i Kina de första veckorna av pandemin. Men att de senaste veckornas mönster avviker positivt.

De första veckorna av pandemin följde VGR den översta heldragna blå kurvan som visar utvecklingen i Kina. Den prickade blå kurvan visar allvarliga fall som vårdas på sjukhus i VGR. De röda prickarna visar vårdade på IVA. Den gula heldragna linjen motsvarar vårdade på IVA i Kina.
De första veckorna av pandemin följde VGR den översta heldragna blå kurvan som visar utvecklingen i Kina. Den prickade blå kurvan visar allvarliga fall som vårdas på sjukhus i VGR. De röda prickarna visar vårdade på IVA i VGR. Den gula heldragna linjen motsvarar vårdade på IVA i Kina.

Fallande kurva

– Vi planerade och tog höjd för ett scenario liknande det i Kina och det gjorde att vi har haft lediga IVA-platser under hela pandemin och fortfarande har det. Vi har aldrig behövt prioritera bort någon patient, säger Ann Söderström.

Vården i Västra Götalandsregionen (VGR) planerar nu för en långsam fallande kurva likt Stockholm, som ligger cirka två veckor före i utvecklingen.

– Platån innebär ändå att vi har en fortsatt hög belastning på sjukvården. Om vi skriver ut 50 patienter så kommer det in 30-40 nya som är svårt sjuka. Vi hoppas nu på en nedåtgående trend men vi kan inte allt om det här viruset ännu, säger Ann Söderström.
HR-direktör Marina Olsson bekräftade bilden av att delar av vården är hårt belastad.

– Det har varit och är en jättetung period för många av våra medarbetare. säger Marina Olsson.

Semesterplanering

Året semesterplanering är en större utmaning än vanligt på grund av pandemin.

– Vi behöver ha en bemanning som är hållbar både på kort och lång sikt. Det handlar inte bara om sommaren utan också om hösten säger Marina Olsson.

Det är lagar och kollektivavtal som reglerar semestern, som i möjligaste mån ska tas ut under juni, juli och augusti. Och helst fyra veckor sammanhängande. Men i särskilda fall finns även maj och september som möjliga semestermånader.

– Vi har en situation som vi aldrig har varit i förut.  Den är svår att överblicka eftersom vi inte vet hur pandemin utvecklas. Därför kan även september ingå i semesterplaneringen i år. Planeringen sker till största delen på förvaltnings- och verksamhetsnivå där alla inte är klara ännu. Det är också en fråga om att balansera individens önskan och verksamhetens behov, säger Marina Olsson.

Här kan du se pressträffen

Länk till statistik och diagram över antal bekräftade fall med mera

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *