Antal bekräftade nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka för vecka.

Behovet av sjukhusvård i Västra Götaland för covid-19 fortsätter att långsamt minska. Även smittspridningen saktar ner men fortfarande förekommer allmän smittspridning över hela Västra Götaland.

– Vi kan inte nog upprepa budskapen om att alla tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Håll avstånd, stanna hemma vid minsta symtom och undvik trängsel i kollektivtrafiken, säger Birgitta Arnholm, biträdande smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen.

Smittspridningen bland äldre minskar

Under förra veckan, vecka 30, rapporterades 363 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en fortsatt minskning jämfört med de senaste veckorna. Andelen personer 70 år och äldre med covid-19 sjunker också och var 4 % av samtliga fall under vecka 30.

– Det är glädjande att smittspridningen bland äldre fortsatt minskar men det är fortsatt extra viktigt att de som är 70 år eller äldre fortsätter undvika platser där många människor samlas, säger Birgitta Arnholm.

Antal inneliggande patienter

Behovet av sjukhusvård för covid-19 minskar fortsatt, men långsamt. Torsdagen 30 juli klockan tio fanns 62 inneliggande patienter med positiv covid-19 varav åtta vårdas på intensivvårdsavdelning, IVA.

– Vården är fortsatt ansträngd då vi är mitt i semesterperioden, men det är positivt att färre personer med covid-19 behöver inneliggande vård och framför allt då intensivvård, säger Jan Kilhamn, stabschef i den regionövergripande sjukvårdsstaben för covid-19.

Inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland

VGR har en aktiv strategi med provtagning och smittspårning, och ackumulerat sedan pandemins start har nu drygt 167 000 PCR-prover för covid-19 analyserats. Under vecka 30 genomfördes 10 868 prover, och andelen positiva provsvar har fortsatt att minska.

– Det är viktigt att man tar kontakt med vården vid symtom som feber, hosta och halsont, säger Jan Kilhamn. Kontakta din vårdcentral eller 1177 vid misstanke om covid-infektion.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se