Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
På Solbackeskolan i Bergsjön börjar elever och lärare dagen med att spinga en engelsk mile tillsammans. Idag fick skolan besök av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Generation Pep. Foto: Generation Pep

VGR:s arbete med fysisk aktivitet i fokus

Barn och unga i Sverige rör sig för lite och sitter stilla för mycket. Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når upp till rekommendationen om en timmas fysisk aktivitet per dag. Idag fick tidigare friidrottaren Carolina Klüft, numera verksamhetschef på Generation Pep, och Länsstyrelsen ta del av några av de insatser som Västra Götalandsregionen gör för att öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga.

– Vi är här i Västra Götaland för att få med aktörer i en kraftsamling för barn och ungas fysiska aktivitet. Vi behöver mer genomslag för frågorna och ett medskick till beslutsfattare är att det behövs en nationell handlingsplan för fysisk aktivitet och folkhälsa, säger Carolina Klüft.

I Västra Götaland finns en handlingsplan för att öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga. Målen i planen handlar om att fler barn och unga i Västra Götaland ska vara fysiskt aktiva minst en timma per dag och att minska skillnaderna i aktivitetsnivå genom att rikta insatser till grupper som är mindre aktiva.

Centrum för fysisk aktivitet

Det första delmålet i handlingsplanen, som är en förutsättning för flera av de andra insatserna, är att införa en utbildnings- och samordningsfunktion för fysisk aktivitet i varje delregion.

– Förutsättningar ser olika ut i regionen, till exempel finns Fysisk aktivitet på recept till barn och unga endast i ett nämndområde. Det arbetar vi nu för att förända, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör och Anders Danielsson, landshövding.

I Göteborg finns Centrum för Fysisk Aktivitet som är en del av Västra Götalandsregionen. De arbetar med att ge FaR-stöd och utbilda vårdgivare i metoden FaR – Fysisk aktivitet på recept, och fysisk aktivitet som behandling. De verkar också som ett kunskapsstöd gentemot skolan.

– Det känns otroligt viktigt att kunskapsstöd och arbetsmetodiken kring FaR-stöd blir tillgängligt för alla inom Västra Götalandsregionen, då vi vet att fysisk aktivitet har god effekt på barn och ungas hälsa., säger Sofia Nankler, enhetschef på Centrum för fysisk aktivitet i Göteborg.

Matkasse för hälsosamma matvanor

Matkassen är framtagen av Tina Dahlberg och Julia Backlund som är dietister inom mödra- och barnhälsovård.

Matkassen är ett koncept för att få bra mat på bordet, för hela familjen. På Västra Götalandsregionens webb finns färdigplanerade veckomenyer med tillhörande inköpslistor och recept. Det finns även olika temarecept, till exempel barnmat, vegetarisk mat, mellanmål och mat för ett barnkalas.

Syftet med matkassen är att inspirera och underlätta hälsosamma matvanor för familjer. Den är framtagen av dietister inom mödra- och barnhälsovård.

Fysisk aktivitet viktigt för studierna

Västra Götalandsregionen kraftsamlar dessutom sedan några år tillbaka tillsammans med kommuner, näringsliv och andra kring barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier. Det handlar om att  alla parter gör vad de kan inom sina ansvarsområden för att fler elever ska klara sina studier. Där är fysiskt aktivitet ett viktigt delområde.

– Vi vet att det finns starka samband mellan skolframgång och barn ungas och framtida hälsa och levnadsvillkor, därför är den fysiska aktiviteten viktig, avslutar regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Text: Helena Kryssman
vgrfokus@vgregion.se


Länkar