Vårdpersonal och en patient på IVA

Regionfullmäktige beslutade under tisdagen om Västra Götalandsregionens budget för 2021. Nära 58 miljarder kronor fördelades till de olika verksamheterna. Budgeten fokuserar på att hantera uppskjuten vård eftersom vårdköerna förlängts under pandemin.

Beslut om budget för 2021 togs redan i juni i år. Men på grund av osäkerheten om de ekonomiska effekterna till följd av coronapandemin var planeringsförutsättningarna mycket svåra. De styrande partierna i Grönblå samverkan, vars budget regionfullmäktige röstade fram i juni, presenterade nu en kompletteringsbudget. Även övriga partier presenterade egna budgetförslag eller kompletteringsbudgetar.

Partierna ser budgeten som en projektbudget där projektet att korta väntetiderna till vården inletts redan i år. Det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans.

Oförändrad skatt

Budgetbeslutet innebär en oförändrad skatt på 11,48 per skattekrona. Regionbidragen till verksamheterna är i budgeten på närmare 57,8 miljarder kronor varav drygt 44 miljarder går till hälso- och sjukvården. Regionutveckling tilldelas närmare 7,7 miljarder, regiongemensamma verksamheter drygt 5,6 miljarder och serviceverksamheter drygt 357 miljoner kronor.

Text: Kjell Foss
vgrfokus@vgregion.se

Fakta:

Läs om budgeten i detalj via denna länk.

Budgeten innehåller två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot.
• Hållbar, innovativ och kreativ region
• Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.

Regionfullmäktige godkände efter 16 timmars debatt förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP). Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.