Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
10 december invigs Marieholmstunneln. Foto: EngFoto

Västsvenska paketet 10 år – nu invigs Marieholmstunneln

I år fyller Västsvenska paketet 10 år. Stora satsningar har gjorts på vägar, järnvägar och kollektivtrafik för att bidra till ett Västsverige tillgängligt för alla. Lagom till 10-årsjubileet står paketets första megaprojekt klart – Marieholmstunneln. VGRfokus har begett sig ner i tunneln inför invigningen 10 december.

Västsverige växer och utvecklas med en årlig befolkningsökning på cirka 25 000 invånare. För att säkra regionens framtid krävs ett utbyggt och väl fungerande transportsystem. Det är grunden till Västsvenska paketet och dess satsningar för att bidra till ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige.

Ett av paketets så kallade megaprojekt är Marieholmstunneln, en 500 meter lång vägtunnel under Göta älv som ska förbättra framkomligheten och minska sårbarheten i trafiksystemet. Marieholmstunneln kommer att avlasta den idag hårt trafikerade Tingstadstunneln och länka samman E6 med E45 och E20 via Partihallsförbindelsen, även kallad Röde Orm.

Bygget påbörjades år 2014 och nu sammanfaller öppnandet av tunneln med Västsvenska paketets 10-årsjubileum.

Ingenjörskonst och samhällsplanering

Stein Kleiven. Foto: Kasper Dudzik/Trafikverket

– Ur ett ingenjörsmässigt perspektiv är Marieholmstunneln ett spektakulärt projekt. Vi har att göra med en sänktunnel under älvbotten i en älv som har olika densitet på vattnet, vattenströmmar och sensitiv lera med skiftande djup. Och utöver alla tekniska utmaningar kring byggandet gäller det att förhålla sig till trafikanter och livet som pågår runtomkring, säger Stein Kleiven, Marieholmstunnelns projektchef.

För att klara av arbetet utan för mycket störningar har en ny trafikplats byggts vid E6an, Tingstadsmotet för att leda om trafiken. Att ha lyckats minimera påverkan och samtidigt bygga ett så pass tekniskt avancerat projekt i tät trafik är en stor bedrift enligt Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande och ytterst ansvarig politiker för Västra Götalandsregionen och som sitter med i Västsvenska paketets styrgrupp.

– Arbetet med Marieholmstunneln har fungerat jättebra och jag är djupt imponerad av alla inblandade. Ingenjörerna och logistikerna har hållit igång trafiken varje dag och lyckats få det att funka makalöst bra. Det är helt otroligt faktiskt, säger Johnny Magnusson.

Marieholmstunneln under Göta älv snart färdig. Foto: EngFoto

Ska skapa nya förutsättningar

Projektet har hållit både tidplan och budget, men den stora utdelningen väntas när tunneln att öppnas. Utöver att knyta samma Hisingen och fastlandet ska tunneln skapa nya tillväxtmöjligheter. För invånarna blir det enklare att pendla och för näringslivet görs mer plats för transporter.

– Ser vi till hur Göteborg ser ut idag med älvförbindelser så finns en stor sårbarhet i trafiksystemet vid olyckor, oväntade händelser och tillväxt av transporter och människor. Ett av de viktigaste målen med den nya tunneln är att avsevärt minska dessa sårbarheter, förklarar projektchef Stein Kleiven.

Tunneln ska göra det enklare att förflytta sig runt och inom Göteborg, vilket i förlängningen förbättrar människors villkor att leva, verka och bo i regionen. Att slippa tunga eftermiddagsköer eller att behöva ta sig genom trassliga gator i stan är några av nyttorna. Men den ses också som en förutsättning för hela Västsveriges utveckling och en viktig del för framtida satsningar.

– Marieholmstunneln är en förutsättning för utvecklingen framåt. Utan den hade det till exempel varit omöjligt att genomföra den planerade ombyggnationen av Tingstadstunneln, menar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.

Ingen tunnel utan Västsvenska paketet

Marieholmstunneln är en viktig länk i kedjan som är Västsvenska paketet. Och utan paketet är det inte säkert att den kommit till stånd säger projektchef Stein Kleiven.

– Västsvenska paketet har varit otroligt viktigt för att realisera lösningar som minskar sårbarheten i Göteborg och Västsverige. Utan det hade vår leverans troligtvis inte varit möjlig. Men det är viktigt att komma ihåg att paketet inte bara består av stora projekt som Marieholmstunneln och Västlänken utan även av mindre, oerhört viktiga satsningar.

Mindre investeringar som förlängda perronger, utökade bussfiler och fler rondeller bidrar också till den helhet som är Västsvenska paketet. Samspelet mellan stora och små projekt har präglat det gångna decenniet och kommer fortsätta göra det till år 2028 när allt ska stå klart. Bortom byggarbetsplatserna ser Västra Götalandsregionens ordförande Johnny Magnusson ljuset i tunneln.

– Under detta år och två år framåt befinner vi oss i den tuffaste perioden med stora projekt i rullning. Efter det kommer nyttan bli mycket mer uppenbar för våra invånare. Det är vad vi gör nu som avgör hur det blir i framtiden. Och Marieholmstunneln är ett första steg på vägen mot ett närmare Västsverige.

Text: Amanda Wedebrant
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Västsvenska Paketet

En rad satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar fram till år 2028 för att skapa en attraktiv och hållbart växande region.

I paketet ingår:

 • Kollektivtrafiksatsningar; längre plattformar för pendeltåg, nya busskörfält och pendelparkeringar.
 • Förbättringar i vägtrafiken; gång- och cykelbanor, nya vägar, trimningsåtgärder och bättre trafikinformation.
 • Västlänken; en tågtunnel under Göteborg med tre nya stationer.
 • Marieholmstunneln; en vägtunnel under Göta älv som ska avlasta Tingstadstunneln.
 • Hisingsbron; en ny bro över Göta älv.
 • Trängselskatt; en åtgärd för att bromsa negativa miljökonsekvenser med ökad biltrafik och för att minska trängseln. Dessutom viktig del för att finansiera Västsvenska Paketet.

Läs mer om Västsvenska paketet (länk).

Marieholmstunneln

Marieholmstunneln är en vägtunnel under Göta älv som länkar samman E20, E6, E45 och Lundbyleden. Den är en del av Marieholmsförbindelsen som även innefattar en ny järnvägsbro över Göta älv samt två nya trafikplatser vid sidan om älven.

 • Länd: cirka 500 meter
 • Vikt: 250 000 ton – lika mycket som 1000 blåvalar
 • Hastighet: 70 kilometer i timmen
 • Kostnad: cirka 3,5 miljarder kronor
 • Byggår: 2014–2020

Den 10 december hålls ett digitalt event där du har möjlighet att ta del av detaljer, filmer och intervjuer som rör Marieholmstunneln. Under eventet genomförs även ett quiz där vinnarna får chans att komma och göra en tunnelpromenad innan öppningen den 16 december.