Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Joel Grafström, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Fortsatta skolrekommendationer i Västra Götaland

I Västra Götaland råder fortsatta regionala rekommendationer i skolan för att hindra smittspridningen av covid-19. De regionala gäller trots att de nationella rekommendationerna tas bort. Rekommendationerna gäller till 18 april men kan komma att förlängas.

– Vi bedömer det som olämpligt att öka närundervisningen i Västra Götaland samtidigt som vi ser en påtaglig uppgång av antalet covidpositiva fall, en uppgång som också märks i yngre åldrar, säger Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att de nationella rekommendationerna för skolan upphör den 1 april. Men regionernas smittskyddsläkare har fortfarande möjlighet att utfärda regionala rekommendationer. I Västra Götaland är smittspridningen så pass hög att de regionala kvarstår.

För skolan innebär det:

  • Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden. Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt.
  • För högstadium rekommenderas att undervisningen bedrivs utan risk för trängsel.
  • För låg- och mellanstadium är det viktigt att i möjligaste mån bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

Läs de regionala rekommendationerna i sin helhet här.

Varför ser råden olika ut för olika skolnivåer?

– Pandemin har olika förlopp i olika åldrar men varierar också från kommun till kommun och mellan olika skolor och klasser. Därför har vi valt att försöka vara flexibla, säger Peter Nolskog.

Hur skulle du beskriva smittspridningen i skolorna i Västra Götaland just nu? I vilka åldrar ser du störst risker?

– Risken verkar fortsatt öka med ökad ålder, det vill säga att en sextonårig högstadieelev kan vara mer smittsam än en sexåring i förskoleklass.

Smittskydd Västra Götaland ser också att fler blir positiva i yngre åldrar än tidigare och en delförklaring till detta är troligen att provtagningen ökat markant också bland barn. Men att det också finns fler barn än tidigare med symtom som blir positiva, även om symtomen oftast är lindriga.

Svår balansgång

Folkhälsomyndigheten skriver att många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, att många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade. För Smittskydd Västra Götaland är det en svår balansgång. Å ena sidan måste spridningen av covid-19 begränsas, å andra sidan finns det hälsorisker med distansundervisning.

– Vi måste vara proportionella i våra rekommendationer och jag är mycket medveten om svårigheten med distansundervisning, framför allt när det blir långdraget. Många barn och unga far illa, men pandemin är svårstyrd. Det finns starka åsikter, dels de som tycker att skolorna bör stängas, det vill säga att vi måste ha mycket mer distans,  dels de som menar att barn och unga i princip inte klarar distansundervisning alls, säger Peter Nolskog.

Svar till lärarna

Smittskydds erfarenheter från pandemin är att barn vanligtvis blivit smittade i andra sammanhang än i skolan. Troligen mestadels i sin hemmiljö. Erfarenheter visar också att vuxna är mer smittsamma än barn.

Många lärare menar att det är omöjligt att hålla avstånd i skolmiljö. Vad är ert svar till dom?

– Skolorna verkar inte vara byggda för att kunna hålla distans, åtminstone inte i klassrumssituationen, där ett avstånd på 1,5-2 meter mycket sällan är möjligt av utrymmesskäl, säger Peter Nolskog.

–  Lärare har dock ofta smittats av andra vuxna och ofta på arbetsplatsen/skolan, så där finns fortfarande mycket att göra för att minska riskerna. På många skolor är det sjuk personal som gör det svårt att kunna bedriva undervisning – inte sjuka barn. Trånga lärar- och fikarum, personalkonferenser på plats utan avstånd är återkommande beskrivningar.

Text: Anders Sandahl och Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se