Diagram över antal vaccindoser i VGR vecka 11

Vecka 11 levereras nästan 30 000 doser ut till vårdcentralerna i Västra Götaland som därmed kan fortsätta vaccination av de äldsta. Nära 54 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 26 procent är fullvaccinerade. Det visar data fram till och med vecka nio.

Det finns en tydlig vaccinationseffekt bland de äldsta, både vad gäller nya bekräftade fall och hur många äldre som behöver sjukhusvård.

– Det är glädjande att vi är igång med att vaccinera de äldsta i fas två. Vi vaccinerar i åldersordning och i femårsintervall. När alla som är 85 år och äldre fått vaccin står personer som är födda 1937 till 1941 på tur, men vi kan ännu inte säga exakt när. De besked vi har nu kring hur många doser vi kommer att få är för osäkra. Men vi kommer att gå ut med information så fort vi vet, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Tillgången begränsar

Det är tillgången på vaccin som begränsar vaccinationstakten. VGR är beredd och har kapacitet att utföra mer än 100 000 vaccinationer per vecka och kan öka kapaciteten om det kommer ännu mer vaccin.

VGR:s översiktliga plan över vaccinationen visar bland annat hur många personer som ingår i varje fas. Planen påverkas av vaccintillgång och kommer att uppdateras med information kontinuerligt. Det är viktigt att veta är att både faser och grupper kan överlappa varandra i tid.

VGR ser nu över hur gårdagens besked från Astra Zeneca om halverade leveranser fram till sommaren påverkar vaccinationsplaneringen.

–  Vi sitter just nu och tittar på det här, men det är för tidigt för oss att ge ett exakt besked hur det påverkar oss. Vi vill självklart ha så många doser som möjligt, så att vi kan öka takten, säger Kristine Rygge.

Plan för vecka 11

Inför vecka 11 ser den planerade fördelningen ut enligt följande. Planen kan komma att
förändras utifrån faktiska leveranser:

Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 11 levereras framförallt dos 2 samt enstaka kvarvarande dos 1.

Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under vecka 11 levereras enbart enstaka doser vaccin för kompletterade vaccinering inom fas 1. Vaccination av sjukhuspersonal som ingår i fas 2 flyttas framåt i tid – helt i enlighet med den nationella prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten.

Vårdcentraler: ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får även kommande vecka merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 11. De med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för vaccination av de allra äldsta inom fas 2.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 11 levereras enbart enstaka doser vaccin för kompletterade vaccinering inom fas 1. Fortsatt vaccination av vård- och omsorgspersonal inom fas 2 flyttas framåt i tid.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se

Länk till vaccinationsplanen