Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: G. Steiger, CC BY-SA 3.0

Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till 16 maj

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till och med 16 maj. För gymnasieskolor är råden fortsatt lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

Under vecka 16 minskade antalet nya fall av covid-19 i Västra Götaland i nästan alla åldersgrupper, men smittspridningen var fortfarande på en hög nivå med över 5 400 nya fall.

Smittskydd Västra Götaland har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna för Västra Götaland till den 16 maj. Råden till gymnasieskolor ändras dock och man rekommenderar från vecka 18 att dessa kan ha högst två tredjedelar av sina elever fysiskt på plats. Vid utbrott eller ökad lokal smittspridning kan skolorna behöva minska närundervisningen ytterligare.

– Smittspridningen bland unga i Västra Götaland är nu något mindre än tidigare. Därför kan man överväga att öppna upp något mer. Men faran är inte över och det finns tydliga skillnader inom regionen. Fortfarande rapporteras ett stort antal nya fall av covid-19 bland unga i skolåldrarna. Därför vill jag understryka att kommuner och skolor kan, och bör, dra ner ytterligare vid behov, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Regionala rekommendationer i Västra Götaland 3–16 maj

Innehållet kan komma att uppdateras om läget kring covid-19 förändras. Perioden kan komma att förlängas.

 1. Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 2. Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 3. Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 4. Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Detta avser inte förskola eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola.
 5. Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 6. Rekommendationer till skolor:
  Gymnasieskolan: Högst två tredjedelar av gymnasieskolans elever kan vara på plats samtidigt. Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser bestäms av skolans huvudman. De elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i dessa två tredjedelar. Det epidemiologiska läget kan variera mellan enskilda skolor, varför behovsstyrda insatser med mer distansundervisning kan behövas.
  Högstadiet: För högstadiet rekommenderas att undervisningen i möjligaste mån bedrivs utan risk för trängsel. Huvudmannen kan utifrån lokala förutsättningar besluta om distansundervisning.
  Låg- och mellanstadierna: För låg- och mellanstadierna är det viktigt att, så långt det är möjligt, bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.
  Alla elever och skolpersonal: Enligt riktlinjerna rekommenderas också provtagning av asymtomatiska nära kontakter om positiva fall konstaterats på skolan.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se