Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till 2 maj

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till den 2 maj. För gymnasieskolor blir råden mer lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

Smittspridningen i Västra Götaland ligger kvar på en hög nivå. Under vecka 14 konstaterades 6 379 nya fall av covid-19 och mot bakgrund av det epidemiologiska läget har smittskyddsläkaren beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna för Västra Götaland. Dessa gäller nu till och med 2 maj.

– Vi befinner oss fortfarande i ett allvarligt läge. Tusentals nya personer smittas varje vecka och flera av dem blir mycket allvarligt sjuka. Smittspridningen måste minska och då kan vi inte lätta på restriktionerna, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Förändrad rekommendation för gymnasieskolor

Samtliga rekommendationer förlängs alltså till den 2 maj. När det gäller gymnasieskolorna gör Smittskydd Västra Götaland också en justering. Samtliga gymnasieskolor rekommenderas att ha högst hälften av sina elever fysiskt på plats. Samtidigt kan läget variera lokalt mellan kommuner och enskilda skolor. Smittskydd Västra Götaland betonar därför att närundervisningen kan behöva dras ner ytterligare vid behov.

– Det är en avvägning mellan riskerna för smittspridning respektive konsekvenserna av att elever inte får vara i skolan. Vi öppnar för lite mer närundervisning generellt, men vi kan inte rekommendera att öppna upp fullt. Därför är vi tydliga med att kommuner och skolor kan, och bör, öka begränsningarna ytterligare vid behov, säger Thomas Wahlberg.

Regionala rekommendationer i Västra Götaland 19 april – 2 maj

 1. Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 2. Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 3. Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 4. Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Detta avser inte förskola eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola.
 5. Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 6. Rekommendationer till skolor:
  -För gymnasium rekommenderas att högst hälften av skolans elever bör vara på plats samtidigt. Behovsstyrda insatser kan behöva göras lokalt med ytterligare ökning av distansundervisning.
  – För högstadiet rekommenderas att undervisningen i möjligaste mån bedrivs utan risk för trängsel. Huvudmannen kan utifrån lokala förutsättningar besluta om distansundervisning.
  – För låg- och mellanstadierna är det viktigt att, så långt det är möjligt, bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

Rekommendationerna gäller till och med 2 maj. Innehållet kan komma att uppdateras om läget kring covid-19 förändras. Perioden kan komma att förlängas.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se