Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Kent Eng

Vårdcentralerna prioriteras för vaccinleveranser vecka 15

Nästa vecka skickas 60 600 doser vaccin mot covid-19 ut till vaccinatörer i Västra Götaland. Vårdcentralerna fortsätter vaccination av personer som är 65 år och äldre. De vårdcentraler som har flest kvar i de äldsta åldersgrupperna att vaccinera kommer att prioriteras.

– Nu börjar vi få lite större leveranser vaccin och vi kommer använda det för att komma snabbare fram i fas 2 och dessutom jämna ut de skillnader som finns mellan vissa vårdcentraler och kommuner, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

Fram till och med föregående vecka, vecka 13, har 60,4 procent av invånarna som är 75 år och äldre i Västra Götaland fått en första dos vaccin. Fler än var femte av dem som är 75 år och äldre har fått båda doserna och är därmed fullvaccinerade.

Vaccinationsviljan är stor

Bland de som är över 85 år har drygt 84 procent fått sin första dos och nära hälften är fullvaccinerade.

– Att 8 av 10 bland de äldsta är vaccinerade är en väldigt hög vaccinationstäckning. Jag ser gärna att ännu fler vaccinerar sig och förhoppningsvis stiger siffran ytterligare något, säger Kristine Rygge.

Tre godkända vaccin

Västra Götalandsregionen har kapacitet att vaccinera minst 100 000 doser per vecka. Vårdcentraler och sjukhus fortsätter vaccinera invånare som är 65 år och äldre. VGR använder alla tre godkända tillgängliga vaccin.

– Alla godkända vaccin ger ett mycket gott skydd mot svår sjukdom i covid-19. Vaccination är ett av de mest effektiva sätten att förebygga och skydda mot sjukdomar, säger Kristine Rygge.

De som tackar nej till ett visst vaccin är inte garanterade vaccin i sin fas. Anledningen är att vaccinatörerna behöver vaccinera vidare inom prioriteringsfaserna för att arbetet ska fortlöpa enligt tidplan.

Vilken typ av vaccin som ges till invånarna avgörs av tillgången till vaccin, ålder och om det finns risk för allvarlig allergi eller sjukdom. Det går därför inte att välja vaccin.

– Vi får fortfarande inte vaccinmängder som täcker våra behov utan det vaccin som vaccinatörerna har tillgängligt är det som gäller, säger Kristine Rygge.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Så fördelas vaccinet till vårdcentralerna i fas två

Vaccin fördelas till vårdcentralerna utifrån antal äldre listade patienter. Just nu sker fördelningen utifrån åldersgruppen 75+. Vissa vårdcentraler har många äldre listade som redan vaccinerats i fas 1, då har de kunnat använda sitt tilldelade vaccin för att gå vidare i fas 2 utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

VGR jobbar för att jämna ut skillnaderna mellan olika vårdcentraler och kommuner. De vaccinatörer som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.