Vaccinspruta mot covid-19 sticks i arm
Foto: Johan Främst

42 procent av de vuxna invånarna i Västra Götaland har fått sin första dos vaccin mot covid-19. Det är fortfarande många som väntar på att bli vaccinerade.
– Vi följer tidplanen och vaccinerar med allt vaccin vi får. Vi hoppas på tålamod och förståelse från dom som behöver vänta på att kunna boka tid för vaccination, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges regioner är att alla över 18 år ska erbjudas en första dos vaccin mot covid-19 senast 5 september.

Just nu vaccineras de som är 50 år och äldre i Västra Götaland. Från vecka 23 släpps också tider till 45 år och äldre samt personer i riskgrupper från 18 år som ännu inte vaccinerats.

Antalet tider för vaccination kommer fortfarande vara begränsat beroende på vaccintillgång. Av det vaccin som VGR får behöver en viss mängd användas till dos två för att de som redan fått dos ett ska få sin andra inom utsatt tid.

Och så kommer det att fortsätta.

– Så länge vaccintillgången är begränsad så kan inte alla få tid så snart de önskar, säger vaccinationssmordnare Kristine Rygge.

Riskgrupper från 18 år

Med en beräknad vaccintillgång på cirka 50 000 förstadoser i veckan kommer det att ta fram till september innan alla som vill vaccinera sig har fått sin första dos. Kommer det mer vaccin går det något snabbare, men just nu finns bara prognos från Folkhälsomyndigheten för vaccintilldelningen fram till vecka 27.

Just nu (v 22) har ungefär hälften av 50-54-åringarna ännu inte fått sin första spruta och bland 55-60-åringarna återstår cirka 40 procent om man utgår från att 100 procent vill vaccinera sig.

Gruppen 45 till 49 år och äldre samt riskgrupper från 18 år som ännu inte vaccinerats är cirka 125 000 personer. När de släpps på 8 juni återstår sannolikt en hel del av tidigare vaccinationsgrupper. Grovt uppskattat kan det sammanlagt röra sig om över 150 000 personer som väntar på att få boka tid för sin första dos. Antalet första doser vecka 23 är 43928. Se diagram nedan.

r antal doser till VGR v 22-v 27

Begränsad vaccintillgång

– Med tanke på vaccintillgången får man räkna med att vaccineringen av de som är kvar i gruppen över 45 år (alltså även över 50 år) och riskgrupperna kommer att ta några veckor, säger Kristine Rygge.

Därefter fortsätter grupper att släppas på, troligen i intervaller om inte vaccintillgången kraftigt förbättras.

– Vi har kapacitet att vaccinera över 100 000 personer per vecka med dos ett och det dubbla om vi samtidigt vaccinerar med dos två. Med den tillgång vi har nu är det betydligt färre. Därför vädjar vi om förståelse för att vaccineringen måste få ta den tid det tar och för vissa blir det en längre väntan än för andra. Det är helt omöjligt att vaccinera alla samtidigt, säger Kristine Rygge.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Just nu återstår drygt 800 000 personer att vaccinera i Västra Götaland om 100 procent av de över 18 vaccineras. Det är dock inte sannolikt att 100 procent av befolkningen kommer att vaccineras.

Av de över 70 år är det just nu nio procent som inte är vaccinerade. Det kan vara personer som valt att inte vaccineras eller personer som varit svåra att nå med information om möjligheten att vaccinera sig. VGR gör särskilda insatser för att nå alla grupper i samhället med information om möjligheten att vaccinera sig. 

Siffrorna i artikeln bygger på aktuellt läge vecka 22.