Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Det är fortfarande lika viktigt att stanna hemma och att provta sig vid symtom. Det gäller även om man är vaccinerad mot covid-19 med en eller två sprutor.

Oro för nya deltavarianten av covid-19 – ”inte dags att tagga ner”

Smittspridningen av covid-19 minskar i alla åldersgrupper. Samtidigt har den nya deltavarianten av viruset upptäckts även i Västra Götaland.
– Vid symtom är det oerhört viktigt att stanna hemma och att provta sig även om man är vaccinerad med en eller två doser, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Än så länge har 12 fall av deltavarianten bekräftats i Västra Götaland. Men eftersom det tar tid att få svar på vilken variant av covid -19 som påvisats vid provtagning så kan det enligt Thomas Wahlberg röra sig om fler fall.

– Vi sätter nu upp ett labb med en ny metod som gör att man direkt kan se att det skulle kunna vara deltavarianten, säger Thomas Wahlberg.

Ökad spridningsförmåga

Deltavarianten, som först upptäcktes i Indien, har tidigare konstaterats orsaka ett ökande antal fall i Värmland och i Blekinge. Virusvarianten finns sedan tidigare spridd i England där den nu utgör den dominerande varianten. Varianten finns även konstaterad från i stort sett alla EU-länder med rapporter om utbrott i vissa länder. Varianten tros ha en ökad spridningsförmåga jämfört med andra varianter men analyser av dess egenskaper pågår fortfarande. Preliminära analyser visar att vaccinationsskyddet efter en dos är något lägre mot deltavarianten men två doser vaccin ger ett gott skydd. Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.

Glädje och oro

Under onsdagens pressträff med Västra Götalandsregionen fanns både glädje, med anledning av den nedåtgående smittkurvan, och oro för att smittan kan ta fart igen, inte minst på grund av deltavarianten.

– Det finns alla förutsättningar för smittan att ta fart igen. Vi måste vara väldigt medvetna om att det fortfarande är väldigt många som är mottagliga för smitta och kan bli sjuka och föra smittan vidare. Viruset är inte borta utan finns i samhället. Därför är det fortsatt viktigt att följa rekommendationerna. Det är inte dags att tagga ner, säger Thomas Wahlberg.

Provtagning under sommaren

Hälso och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn underströk budskapet och betonade hur viktigt det är att provta sig vid symtom även om man är vaccinerad med en eller två sprutor.

– Vår ambitiösa PCR-provtagning kommer att finnas kvar under sommaren. Vi tar 30 000 prover varje vecka och det vill vi ska fortsätta. Det är oerhört viktigt för att hitta nya varianter och starta smittspårning. Viruset tar inte semester men vi kan minimera det.

Jan Kilhamn betonade också att ju färre som behöver vårdas på sjukhus för covid desto fler kan få vård för andra tillstånd som har fått stå tillbaka under pandemin.

Dos ett och två

– Just nu har vi 86 patienter varav 13 på IVA som vårdas för covid. Det är oerhört positivt att det minskar och det ger oss möjlighet att ta oss an andra behov som finns, och de är stora.

Vaccinationssamordnare Kristine Rygge berättade att vaccinationerna fortlöper utifrån vaccintillgången och i åldersordning.

– Det finns ingen brist på kapacitet att vaccinera. Får vi mer vaccin kommer vi att kunna vaccinera ännu fler ännu snabbare. När det gäller dos två är det viktigt att man vaccinerar sig där man fick dos ett. Det gäller även om man valt att vaccinera sig utanför Västra Götaland. Dos två levereras automatiskt dit man fick sin första dos.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se