Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Till vänster en del av konstverket "Portrait of my lover swimming in the sea". Fotot på Agnes Mohlin har tagits av Johan Norling.

Agnes mejslar fram liv i marmor och granit

Agnes Mohlin är konstnären som lämnade det hektiska livet i Stockholm och flyttade till Bohuslän för att mejsla tidskrävande skulpturer i bland annat marmor och granit. Nu är hon en av konstnärerna som får Västra Götalandsregionens arbetsstipendier på 100 000 kronor.

– Underbart och jag blir så glad, så klart känner jag mig både bekräftad och sedd. Stipendiet ger mig större frihet att göra vad jag vill, utforska nya material och idéer. Jag behöver heller inte lägga lika mycket tid på att söka gestaltningsuppdrag och liknande.

Agnes Mohlin jobbar med att skulptera i sten men också med stål och tunga beständiga material. Hon har fått några offentliga uppdrag de senaste åren men också haft en utställning på Galleri Syster i Luleå och på Galleri Gerlesborg vid Gerlesborgsskolan.

– Jag jobbar ofta föreställande och med relief, gärna detaljerat med motiv från naturen. Stenarna hittar jag ibland på skrothögar och liknande eller så köper jag dem från stenindustrin här i Bohuslän, sedan gör jag reliefer i delar av dem.

Tog hjälp av havet

Ett av Agnes senaste verk är ”Portrait of My Lover Swimming In the Sea”. Det är kroppsdelar gjorda i marmor som sänktes ner i havet, i flera månader. Med tiden täcktes de av alger, havsvatten och slam.

– Jag intresserar mig för naturens processer och kretslopp. I sten finns spår av tid, liv och människor. Det är en slags naturlyrik, säger Agnes Mohlin.

Del av konstverket ”Portrait of my lover swimming in the sea”

Kan du beskriva hur du arbetar i sten och vilka verktyg du använder?

– När jag går in i en arbetsintensiv period så börjar jag ofta med ett intensivt tittande. Jag fotograferar, tecknar, tar in former och texturer. Jag brukar också läsa en del, mest lyrik. För några år sedan när jag skulpterade mycket blommor och blad var jag ute i timmar på kvällarna och bara tog in myllret runt om mig.

– Mycket av arbetet är research, på stengården är jag 4-5 timmar om dagen, arbetet är fysiskt ansträngande men framför allt bullrigt. Stenskulptörens grundverktyg är hammare och mejsel, det är så oldschool, vinkelslipen är också svår att klara sig utan. Jag använder även många mindre slipmaskiner, både som går på tryckluft och elektriska, samt sandpapper, slipkuddar och tryckluftshammare. På senare tid har jag börjat göra nästan som collage med sten, plåtar, objekt, teckningar och foto, det är roligt och något jag vill utforska vidare.

Delar av konstverket ”Omsorg om andra” från 2019.

Inspirationsresa

Västra Götalandsregionen delar varje år ut ett flertal stipendier som är till för att stötta konstnärer på alla konstområden att fritt kunna verka och utveckla sitt skapande.

Agnes Mohlin kommer bland annat använda sitt arbetsstipendium för att kunna åka till Island och utforska isländsk stenskulptur, träffa konstnärer och museifolk och knyta kontakter för bland annat utbyten på KKV-B, Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän, där hon är vice ordförande.

– Men det är också en ren inspirationsresa. Det har varit en intensiv vår med två utställningar bland annat en som är uppe till 12 juni.

Vad möjliggör stipendiet för dig?

– Att utveckla konsten åt det håll jag vill, att få fundera och komma fram till saker som får gå långsamt. Jag kan gå helt in i utforskandet nu, men även lära mig nya saker. Det tar också en oerhörd tid att arbeta i sten, materialet är hårt och flera miljoner år gammalt. Att göra ett av de där motiven i form av en daggmask eller blomma i stenen kan ta en hel dag, säger Agnes Mohlin

Text: Tina Hedegaard
vgrfokus@vgregion.se

Nyheter från Västra Götalandsregionen.