Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
"Våra patienter går ofta här en kort men intensiv tid. Då är det viktigt att det finns en kontinuitet i vården, att deras upplevelse blir så god som möjligt", säger avdelningschef Lisa Eek Branzell.

Konkreta insatser kapade köer på strålbehandlingen

Det pratas mycket om att nya arbetssätt och digital omställning ska effektivisera sjukvården. Men vad betyder det i praktiken? Det vet medarbetarna på Strålbehandling Sahlgrenska, som tar emot en ny patient varje kvart. Nya arbetsrutiner har både kortat köerna och gett bättre arbetsmiljö.

– Det ligger mycket jobb bakom de här resultaten, säger Lisa Eek Branzell, avdelningschef på strålbehandlingen.

Strålbehandling Sahlgrenska är en enhet placerad på två orter, i Borås och i Göteborg. Enheten tar emot samtliga cancerdiagnoser som strålbehandlas. Det handlar om patienter från hela Västra Götaland och norra Halland, även barn. Det är ett stort patientflöde där varje minut räknas: en ny patient behandlas varje kvart, totalt cirka 230 per dag.

För ett par år sedan påbörjade Strålbehandling Sahlgrenska ett arbete med att ta fram nya arbetssätt. Dels behövdes ett nytt regiongemensamt arbetssätt, dels visade en rapport att det framöver kommer finnas ett ökat behov av strålbehandling i regionen – och att det fanns en begränsad kapacitet i förhållande till det behovet.

Begränsningarna märktes också på arbetsmiljön, som präglades av tekniska hinder, lång väntetid och kö till strålbehandling. Personalomsättningen var hög.

– Det första vi gjorde var att skapa ett projekt där vi granskade hur vi arbetade, och gemensamt kom fram till ett optimalt arbetssätt i varje del av strålbehandlingsflödet. Detta blev vårt regiongemensamma arbetssätt. Vi passade på att göra arbetssättet pappersfritt, säger Lisa Eek Branzell.

Digitalt

Det nya pappersfria arbetssättet är effektivare, då patientens väg genom alla moment inom strålbehandlingen tydligt följs digitalt. Andra konkreta insatser handlade om ny teknik:

– De gamla maskinerna krånglade ofta eller gick sönder, vilket skapade stress och förseningar. Vi gjorde också en ordentlig satsning på rekrytering, bland annat i Norge, av sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor som vidareutbildades till specialsjuksköterskor.

Självklarheter som fungerande teknik och tillräckligt med personal var oumbärliga, men även andra lösningar krävdes för att skapa en hållbarhet i verksamheten.

Rekrytering

Därför rekryterades både en systemadministratör, som fick ansvar för flödesscheman och digitala verktyg, och en verksamhetsutvecklare, som ska ha fokus på ständigt förbättringsarbete för att bibehålla hållbarheten i verksamheten.

– Vi jobbar både med omvårdad och teknik inom strålningen, och våra patienter går ofta här en kort men intensiv tid. Då är det viktigt att det finns en kontinuitet i vården, att deras upplevelse blir så god som möjligt. Det är också något som skapar en tillfredställelse och i förlängningen en god arbetsmiljö för medarbetarna.

 Text: Karin Markhede
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: förändringsarbete på strålbehandlingen

Redan 2017 fick Regionalt cancercentrum väst i uppdrag att utreda behovet av strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen mellan åren 2017 och 2027. Resultatet blev rapporten ”En ännu bättre strålbehandling – patient- och framtidssäker handlingsplan för strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen 2017–2027”. (länk)

Fokus i förbättringsarbetet var att skapa ett regiongemensamt arbetssätt. Målet var att få bort de långa köerna och kunna skapa en mer hållbar organisation.

Förbättringsarbetet på Strålbehandling Sahlgrenska pågick i ett år och innebar att alla medarbetare på strålbehandling och terapeutisk strålningsfysik involverades i olika arbets- och referensgrupper under ledning av projektledare. Detta gjordes parallellt med att verksamheten strålbehandlade patienter som vanligt.

Avdelningen tar emot och behandlar patienter från hela Västra Götaland och norra Halland. Prostatacancerpatienter kommer även från södra Halland.

För att arbeta med att ge strålbehandling behöver man vara specialsjuksköterska. Då är man sjuksköterska eller röntgensjuksköterska med en vidareutbildning inom strålbehandling på 45 hp.

Nyheter från Västra Götalandsregionen.