Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Updesh Raj

Lin, nässlor, ull och alger – här undersöks framtidens textila material

Vid Högskolan i Borås pågår ett arbete med att utreda vilka lokala material som skulle kunna användas mer vid framställningen av textil.

– Vi tittar på potentialen hos olika råvaror och undersöker vilka vi tror kan bli kommersiella framöver, säger projektledaren Lena-Marie Jensen.

Lena-Marie Jensen är textilexpert och arbetar på Textile Fashion 2030, en nationell plattform för hållbar textil och hållbart mode förlagd vid Högskolan i Borås. Där leder hon ett projekt som försöker ta reda på vilka material som skulle kunna vara lämpliga att producera kläder av i framtiden.

– Vi tittar på hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv, samt ur ett djurskyddsperspektiv. Vi försöker få en bild av vad som är klokt att göra och inte, säger hon.

Stort intresse för lin

Hittills har projektet tittat på material som nässlor, lin och hampa, det finns också planer på att studera alger.Porträttbild på Lena-Marie Jensen

– Vi ser hur vi kan framåtskrida med lokala fibrer på ett nytt sätt. Skog kan vara en sådan råvara men den är redan väl undersökt. Vi kan se att det finns ett stort intresse för lin, där handlar det om att sammanföra hantverk och industrikunnande. Nässlor och hampa har man gjort textilfibrer av innan och det skulle kunna vara intressant.

Ull är också ett av materialen som står i fokus för projektet. Där handlar mycket om få igångtillverkningskedjan igen, men också att titta på hur vi ska kunna återvinna den ull som redan finns, men är uttjänt. Hur kan vi bygga upp strukturer så att den där trasiga gamla ulltröjan längst in i garderoben skulle kunna återanvändas i något nytt?

– Det gäller all textil som vi har hemma i lådorna – när vi har använt den färdigt kan vi återbruka den. För just ull finns ett projekt igång där Wargön innovation samlar in plagg och tillsammans med RISE undersöker vi vad den innehåller och vad man kan göra med den ullen.

Ta tillvara på ullen

Lena-Marie Jensen menar att vi måste börja prata om hur vi kan ta tillvara på ullen på ett bättre sätt än i dag, och att få igång processer så att redan tillverkad ull kan användas igen.

– Ull är en fantastisk resurs ur ett textilt perspektiv. Man kan till exempel göra kläder, filtar, mattor, fyllning i plagg och kuddar, säger hon och fortsätter:

– Vi pratar om att vi ska vara fossiloberoende till 2045, men det är en jättestor utmaning sett till textilier. 62 procent av alla textilier som produceras är i syntetmaterial, och de är nästan helt gjorda med hjälp av olja, helt fossilbaserade.

Utvecklad av naturen

Ullen har också många goda egenskaper, till exempel kan den vädras i stället för att tvättas och den värmer även när den är blöt.

– Det är en fiber som har utvecklats av naturen under tusentals år, lika länge som fåren har funnits!

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se

LÄS OCKSÅ: Hopp om nystart för ullproduktion i Västsverige


Fakta

Högskolan i Borås har fått ett regeringsuppdrag att under fem år etablera och driva Textile & Fashion 2030, en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier.

Ett av projekten vid Textile & Fashion 2030 handlar om framtida satsningar på lokalproducerade fibrer, det finansieras delvis av Västra Götalandsregionen (VGR). Projektet startade 2021 och pågår in i 2023.