Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

VGRfokus – en nyskapande nyhetskanal

Den här veckan fyller VGRfokus fem år. När nyhetskanalen startade väckte den stor uppmärksamhet och debatt på grund av sina journalistiska ambitioner. Det väckte intresse hos två forskare som har följt sajten från start.

– När vi gjorde våra första intervjuer med de inblandade mötte vi ett stort engagemang för att försöka göra något nytt och annorlunda. De beskrev det lite som att bryta ny mark och att det inte var självklart hur det skulle göras, säger Maria Grafström.

Hon är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och har tillsammans med Hanna Sofia Rehnberg, lektor i svenska vid Uppsala universitet, forskat på hur olika organisationer använder sig av kommunikation.

– Vi hade precis lärt känna varandra och börjat prata om att forska tillsammans när VGRfokus lanserades. Det blev ganska mycket skriverier kring det, och då tänkte vi att här har vi vårt studieobjekt! Debatten handlade om hur offentlig sektor använder journalistiska angreppssätt för att nå ut med information, säger Maria Grafström.

Inte väja för svåra frågor

Västra Götalandsregionen (VGR) lanserade VGRfokus som en nyhetssajt som skulle fungera enligt journalistiska principer. Kritiken handlade om huruvida en myndighet verkligen kan producera journalistik, som i sin natur har ett granskande förhållningssätt.

Bettina Axelsson, redaktör för VGRfokus, förklarar att det aldrig var meningen att vara granskande. Däremot skulle redaktörerna arbeta enligt andra journalistiska principer: till exempel att vara saklig och låta flera sidor komma till tals. Det var också viktigt att inte väja för svåra frågor.

– Det handlar inte om att vi ska granska eller avslöja missförhållanden inom vår egen organisation. Men en del journalister blev upprörda och tyckte att vi stack ut hakan. Det var ingen som hade gjort det här innan – en nyhetssajt med journalistiska principer och en myndighet som avsändare, säger Bettina Axelsson.

Kommunikationsarbete i förändring

I dag är kommunikationsarbetet hos många organisationer i förändring, både inom privat och offentlig sektor. Några har precis som VGR byggt upp egna nyhetsredaktioner, men VGRfokus gick ett steg längre genom att göra tydligare journalistiska anspråk – sajten lanserades till exempel med en text som kallades ledare.

– Samtidigt vinklar man på ett annat sätt än vad medierna gör: har man till exempel långa vårdköer handlar rubriken ofta om hur de ska kortas. Där går det i stark kontrast till hur den traditionella journalistiken skulle ta sig an det.

Maria Grafström menar att VGRfokus kan ses som en symbol för hur en stor offentlig myndighet försöker nå ut på ett eget sätt. Forskarnas analys av VGRfokus visar att en sådan nyhetskanal kan tillgängliggöra information för medborgarna – samtidigt som det ställer krav på både kommunikatörer och läsare att noga reflektera över hur nyhetsformatet påverkar vad som lyfts fram och på vilket sätt.

– VGRfokus har – på samma sätt som alla andra aktörer som kommunicerar, inte minst kring välfärdsfrågor – ett ansvar att försöka bidra till ett mer nyanserat resonemang.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se

LÄS OCKSÅ: VGRfokus fyller fem år: ”Invånarna ska känna att de har nytta av innehållet”


Fakta

Läs mer om forskningen på forskningsprojektets hemsida.

Nyheter från Västra Götalandsregionen.