Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foton: RCC Väst och Elionas2

Fler behöver testa sig för tjock- och ändtarmscancer

Fler personer än väntat visar sig ha cancer i tjock- och ändtarmen. Det visar de första initiala resultaten efter att Västra Götalandsregionen i år införde allmän screening för tjock- och ändtarmscancer. Nu vill överläkare Andreas Pischel att fler som fått hem testkit testar sig.

– Vi har fler cancerfall än vi räknat med. Det kan bero på att det är första gången vi har en allmän screening men det är också ett bevis på att screeningen gör nytta, säger Andreas Pischel, överläkare och regional processägare för tjock- och ändtarmscancerscreening.

Västra Götalandsregionen har i år infört screening för tjock- och ändtarmscancer. Under året har alla personer i Västra Götalands som fyllt eller fyller 60, 62 och 64 år fått hem ett testkit för att kunna lämna avföringsprov och testa sig. Nästa år går man vidare till nya årskullar och när programmet är fullt utbyggt kommer personer i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år.

Omkring 64 procent av årets 60- och 62-åringar har skickat in avföringsprov och det tycker Andreas Pischel är för lågt.

– Ju fler som deltar, desto fler liv räddar vi. Vi är bättre i Sverige än många andra länder på att provta oss men vi kan bli ännu bättre. Så jag uppmanar alla som fått hem ett testkit att provta sig.

Vanlig typ av cancer

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor och män i Sverige. Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer.

– Kolorektal cancer ger inga eller få symtom i början och man kan gå med cancer länge innan man märker något. Därför är det viktig att testa sig när man får hem vårt erbjudande så att eventuell cancer kan upptäckas tidigt, säger Andreas Pischel.

Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarmen. Mellan 2,6 och 3 procent av de prover som tagits i år i Västra Götaland har visat på blod i avföringen och då har patienterna erbjudits en koloskopiundersökning.

– Ett positivt avföringsprov är inte lika med cancer men ett skäl att undersöka vidare. Många gånger är det ofarliga orsaker bakom men i över sex procent av fallen som kommit till oss efter positivt avföringsprov har vi upptäckt cancer. Det är en siffra som är högre än vi förväntat oss, säger Andreas Pischel.

Det är för tidigt att fastställa vad den högre siffran beror på men en orsak kan vara att screeningprogrammet är nytt.

Behandlingsbar

Tidig upptäckt och behandling av cancern innebär att nästan alla patienter kan botas och att efterföljande besvär av behandlingen blir mindre.

– Det finns goda chanser att behandla kolorektal cancer om den upptäcks i ett tidigt stadium och det är därför viktig att man testar sig. Att lämna ett avföringsprov är egentligen inget som är besvärligt eller är obekvämt. Genom den allmänna screeningen kan vi rädda 20-30 liv årligen i Västra Götaland, säger Andreas Pischel.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Så funkar provtagningen:

Personer i Västra Götaland som fyllt/fyller 60, 62 och 64 år under 2022 har fått hem ett brev med erbjudande om testning. Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Under 2023 kommer alla som fyller 60, 62, 64, 66 och 68 år under det året att få erbjudandet hemskickat.

Provet görs hemma och skickas sedan in med svarskuvertet. Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm.

Ungefär 2–3 procent av de som lämnar in provet har osynligt blod i avföringen. Om osynligt blod i avföring hittas erbjuds personen en koloskopi (kameraundersökning) av tjocktarmen för att upptäcka eventuell cancer eller förstadium till cancer och därefter diskutera utredning och behandling.

Under 2023 kommer alla som fyller 60, 62, 64, 66 och 68 att erbjudas testning. När programmet är fullt uppbyggt kommer personer i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år.