Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nu smyger framtidens e-tjänster för hälso- och sjukvård igång

Västra Götalandsregionen utvecklar en ny app för e-tjänster under namnet Vård och hälsa. Här kommer du att kunna söka vård genom att svara på frågor om dina symtom och du kan idag chatta med en sjuksköterska som ger råd eller hänvisar dig till vård. VGR smygstartar nu i liten skala med flera nya e-tjänster i appen som är tänkt att bli en samlad ingång till vården i Västra Götaland.

Vård och hälsa är både en app och en webbsida och på längre sikt är målet att du som invånare ska nå VGR:s samlade utbud av e-tjänster inom hälso- och sjukvård. E-tjänsterna är under uppbyggnad och allt fler funktioner kommer att läggas till i Vård och hälsa efterhand. Inledningsvis börjar det med tre e-tjänster: egenmonitorering, digitala vårdmöten och möjligenheten att söka vård digitalt.

Erica Sandberg

– De här tjänsterna finns i olika former redan i dag, men inte i den omfattning som behövs för att möta invånarnas behov och förväntningar på en tillgänglig och modern hälso- och sjukvård.  Vård och hälsa ska bidra till att underlätta och öka tillgängligheten och närheten till hälso- och sjukvård för invånarna, säger Erica Sandberg som leder arbetet med att införa de nya e-tjänsterna.

Hon framhåller att digitaliseringen är en förutsättning för att klara framtidens hälso- och sjukvård.

– Vi behöver hitta sätt att använda vårdens resurser så att de gör bäst nytta – för de patienter som har störst behov, men också för att medarbetarna ska kunna trivas och orka hela yrkeslivet.

I e-tjänsten Digitala vårdmöten träffas patienter och personal på distans via chatt eller med ljud och bild. Redan idag sker många digitala vårdmöten i VGR, via flera olika appar, men under 2023 byts den tekniska lösningen ut och många möten kommer ske via Vård och hälsa i stället.

Egenmonitorering innebär att patienten mäter sina medicinska värden hemifrån med stöd av digital teknik, exempelvis blodtryck, vikt eller syresättning. I dag erbjuder VGR egenmonitorering vid exempelvis diagnoser som lungsjukdomen KOL och vid högt blodtryck. Under 2023 och löpande framåt planerar VGR att utöka med egenmonitorering för fler patientgrupper.

– I slutet av 2022 lanserade vi appen och startade i väldigt liten skala med att använda den nya tekniska lösningen för digitala vårdmöten och egenmonitorering inom några mottagningar. Vi utvecklar tjänsterna parallellt med att vi inför dem tillsammans med mottagningarna och vår leverantör. Genom feedback från både patienter och medarbetare ser vi vad som kan förbättras, säger Erica Sandberg.

Nytt sätt att söka vård

Den av e-tjänsterna som många invånare i Västra Götaland kanske främst kommer att använda i framtiden är Sök vård. Där beskriver du dina symtom genom att besvara frågor via en app eller webbsida. Svaren tolkas av systemet som hänvisar dig vidare till rätt vård i rätt tid.

– Tjänsten med digital bedömning av symtom grundar sig på samma nationella rådgivningsstöd som sjukvårdsrådgivningen 1177 per telefon använder, säger Erica Sandberg.

Utifrån den första digitala bedömningen kan nästa steg vara alltifrån att du uppmanas söka akut vård till att du får chatta med en sjuksköterska eller hänvisas till din vårdcentral. Längre fram kommer invånare också att kunna få egenvårdsråd genererade av appen.

– Det finns stora utvecklingsmöjligheter och på längre sikt är ambitionen att invånare ska kunna hänvisas till många olika typer av vård direkt i appen, säger Erica Sandberg.

Sök vård startar i liten skala

E-tjänsten Sök vård startar i liten skala och ett antal invånare som kontaktar 1177 på telefon kommer få erbjudande om att använda tjänsten. Inledningsvis finns kapacitet för ett begränsat antal patienter och man får vara beredd på väntetider. För närvarande måste man ha fyllt 16 år och kan endast söka vård för dig själv.

– Vi uppmanar alla att vara tålmodiga nu i början och har du ett brådskande vårdärende finns alltid de traditionella kontaktvägarna till vården. Det är otroligt viktigt att vi utvecklar detta tillsammans med patienter och medarbetare. Återkoppling från de som använder tjänsterna är ovärderligt, säger Erica Sandberg

De nya e-tjänsterna i Vård och hälsa är en del av den nya gemensamma vårdinformationsmiljön i Västra Götaland, där Millennium kommer att vara det huvudsakliga IT-stödet för medarbetarna i hälso- och sjukvården.

– Vi är övertygade om att den här tjänsten kommer att underlätta vardagen för invånarna och ge oss möjlighet att använda vårdens resurser på ett effektivare sätt. VGR ska arbeta utifrån principen ”digitalt när det går och fysiskt när det behövs” och detta är verkligen ett steg i den riktningen.

Text: Elin Roos och Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs mer

Läs mer om de nya e-tjänsterna – vårdskiftet

Länk till sidorna om Millennium