Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Smittskyddsläkare uppmanar att skydda de allra minsta. Foton: Pexels och José Lagunas Vargas

Många smittor i omlopp – fler barn insjuknar i RS-virusinfektion

Just nu sprids det olika luftvägssmittor: covid-19 och influensa, men också RS-virus. Särskilt i Göteborgsområdet märks en ökning av RS-virus hos små barn.

– RS-virus riskerar att orsaka svårast sjukdom hos spädbarnen, och just nu är det därför extra viktigt att skydda dem, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

För friska vuxna känns RS-virus oftast som en vanlig förkylning, men om små barn smittas kan de drabbas mycket hårt. Det är därför viktigt att skydda små barn från miljöer där de kan smittas av andra.

– Just nu är det extra viktigt att skydda de minsta barnen. Föräldrar med spädbarn ska undvika att träffa folk som är förkylda och större folksamlingar. Den som själv är förkyld ska också tänka på att undvika att träffa spädbarn. Även de äldsta personerna kan insjukna i en svår luftvägssjukdom av RS-virus, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare vid Smittskydd Västra Götaland.

Särskilt för RS-virus gäller:

 • Undvik så långt det är möjligt att barnet träffar personer med förkylningssymptom.
 • Undvik sammanhang där du och ditt spädbarn möter många människor.
 • Hosta och nys i armvecket eller i pappersnäsduk.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Amning minskar risken för luftvägsinfektioner.
 • Ge barnet en rökfri miljö.

Om ditt barn blir förkylt och får svårt att äta eller verkar ha jobbigt att andas, kontakta sjukvården. Du kan ringa till 1177 för rådgivning.

Undvik att bli smittad

Överlag ska den som är sjuk undvika nära kontakt med andra människor nu när så många smittor är i omlopp, för att inte riskera att sprida smittor vidare. Det är framför allt viktigt när det gäller små barn och äldre människor.

De senaste veckorna har det rapporterats mycket om ökningen av antalet covidfall, vilket framför allt slår mot äldre och personer i olika riskgrupper.

– Covid-19 dominerar, men vi ser också att influensan börjar öka, säger Thomas Wahlberg.

När det gäller personer som är 65 år och äldre eller tillhör en riskgrupp, rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19 och influensa. Det går att ta bägge vaccinationerna samtidigt.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


Så skyddar du dig själv och andra mot vinterns smittor – tips från Folkhälsomyndigheten

 • Stanna hemma när du är sjuk. Har du tydliga symtom på luftvägsinfektion, magsjuka eller feber: stanna hemma, undvik nära kontakt med andra.
 • Vaccinera dig. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre vaccinerar sig mot både covid-19 och influensa. Det går bra att vaccinera sig mot influensa och covid-19 samtidigt.
 • Vaccin mot kikhosta är viktigt för att skydda spädbarn mot sjukdom. Vaccinationen är avgiftsfri och ingår i barnvaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att gravida vaccinerar sig för att skydda spädbarnet efter förlossningen.
 • Tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten efter toalettbesök och före matlagning och måltider. Om du inte har tillgång till tvål och vatten kan du använda handsprit eller annan handdesinfektion, men det hjälper inte mot alla virus och bakterier. Handdesinfektion har till exempel inte tillräcklig effekt mot vinterkräksjuka.
 • Hosta och nys i armvecket, eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger. Nys eller hosta inte rakt ut i luften eller i handen.
 • Tänk på vem du träffar. Om du har symtom på luftvägsinfektion, vinterkräksjuka eller feber, visa särskild hänsyn till personer som riskerar allvarlig sjukdom vid dessa infektioner. Det gäller även om dina symtom är milda. Undvik om möjligt att umgås inomhus med till exempel äldre människor och barn som är yngre än sex månader.
 • För dig som har nära kontakt med spädbarn: tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller använd handdesinfektion. Det gäller också syskon som kommer hem från förskolan eller skolan. Undvik kontakt med förkylda personer.
 • Om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller få råd om var du kan söka vård: kontakta din vårdcentral eller ring 1177.

Källa: Folkhälsomyndigheten