Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Ett litet barn smittad av mässling. Foto från amerikanske smittskyddsmyndigheten CDC/ James Goodson, M.P.H. Bilden är ett montage.

Ut och resa? Skydda barnen mot mässling 

Mässling ökar i flera länder i världen. Därför är det extra viktigt att du ser över skyddet hos de barn som saknar skydd mot mässling om du ska ut och resa. Och vårdpersonal uppmanas fråga småbarnsfamiljer om de har resor planerade. 

Leif Dotevall
Leif Dotevall

– Ska du ut och resa utanför Skandinavien med ditt barn innan det är 18 månader gammalt och ännu inte hunnit få första vaccindosen mot mässling? I så fall är det mycket viktigt att du ser över skyddet mot mässling för ditt barn och dig själv före avresan. Mässling finns på flera  platser även i Europa nu. Inte minst i Storbritannien rapporteras en kraftig ökning av fall med mässling. Även flera andra länder varnar för mässlingsutbrott, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare Västra Götaland. 

Vaccin mot mässling erbjuds via det nationella vaccinationsprogrammet vid 18 månaders ålder i Sverige. Men det är inte ovanligt att barnfamiljer ger sig ut i världen innan dess. 

Maria Jansson
Maria Jansson

– Mässling är en väldigt allvarlig sjukdom och ju yngre barnet är vid smitta, desto större är risken att man ska få komplikationer. En del av komplikationerna är väldigt allvarliga, det vanligaste är att man får andra infektioner eftersom mässlingen sätter ner immunförsvaret, säger Maria Jansson, Barnhälsovårdsöverläkare, Regionhälsan. 

Extremt smittsamt 

Mässling orsakar bland annat hög feber och utslag på kroppen och kan vara livshotande. Vanliga komplikationer är öroninflammation och lunginflammation. 

Viruset kan även i ovanliga fall orsaka en allvarlig hjärninflammation och i mycket sällsynta fall kan en dödlig hjärninflammation uppstå 5–10 år efter sjukdomen. 

– Den som drabbas av mässling riskera att bli mycket svårt sjuk. Mässlingviruset är dessutom ytterst smittsamt. Det räcker med att vistas i samma rum som en person som fått mässling, i förskolan eller väntrum på sjukhus. En person med mässling börjar smitta andra redan fyra dagar före hudutslagen visar sig. Smittsamheten fortsätter därefter ytterligare fyra dygn, säger Leif Dotevall. 

Det låter skrämmande, men de allra flesta i Sverige är skyddade mot mässling tack vare det nationella vaccinationsprogrammet. Men de barn som ännu inte hunnit få vaccinet är mottagliga och om de smittas under resan risker de att insjukna i mässling 7 – 21 dagar senare.

När det gäller den äldre befolkningen så räknar man med att alla födda 1960 eller tidigare är skyddade genom att de redan haft mässling. Personer som är födda 1960 och senare har i allmänhet ett gott skydd mot mässling, men några av de som är födda på 60-talet och 70-talet i Sverige är inte vaccinerade och saknar skydd. 

Några mässlingsfall upptäcks varje år i Sverige, ofta smittade under utlandsresor. I december 2017 drabbades Västra Götaland, och då framför allt Göteborg, av ett mässlingsutbrott. Totalt insjuknade 28 personer. 

– Vi har en god vaccinationstäckning i vårt land, men det som oroar är alltså de allra minsta barnen som är ovaccinerade och är ute och reser. Mässling kan finnas precis var som helst i världen just nu och det är viktigt att man ser över sitt eget och sina barns skydd mot mässling flera veckor före man reser, säger Leif Dotevall. 

Kan ges från sex månader 

Vaccinet kan ges till barn från 6 månaders ålder om resan innebär ökad risk för smitta. Då krävs ordination från läkare. Från 12 månaders ålder kan ordinarie dos ges och det behövs ingen läkarordination. Extrados inför resa kan ges på BVC.  

– Det är viktigt att vi som jobbar inom barnhälsovården frågar spädbarnsfamiljer om de ska ut och resa och informerar om att man kan vaccinera barntidigt som från sex månader, och även större barn som kanske av någon anledning inte fått sin ordinarie vaccination, säger Maria Jansson. 

Sätt dig inte på en mottagning 

För den som kommer hem från en resa och är sjuk är det också viktigt att kontakta vården på rätt sätt, att ringa 1177 i stället för att åka och sätta sig på en vårdmottagning. Det gäller såväl vuxna som barn. 

– Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar vi har. All feber kort tid efter en utlandsvistelse hos ovaccinerade barn ska betraktas som mässling tills motsatsen är bevisad, så ring 1177, sätt dig inte i ett väntrum, säger Leif Dotevall. 

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se 


Fakta om mässling 

  • Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som bland annat orsakar hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig, till och med livshotande. 
  • Den som är vaccinerad med två doser har ett mycket gott skydd mot mässling. 
  • Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet. Sjukdomen är därför ovanlig i Sverige. 
  • Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning. 
  • Den som är osäker på sitt skydd mot mässling kan rådgöra med sin vårdcentral. 
  • Den som har haft mässling har ett livslångt skydd. 
  • Läs mer om mässling på 1177:s webbplats 

Mässling i världen 

Flera myndigheter bevakar mässlingsutbrott.