Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Vårdkonflikten får allt större påverkan på den planerade hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Foto: Ines Sebalj

Så påverkas vården efter åtta veckors konflikt

Efter åtta veckors övertidsblockad och över två veckors strejk får vårdkonflikten allt större konsekvenser för invånare och patienter i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen, VGR, vidtar en mängd åtgärder för att upprätthålla akut vård och vård som inte kan vänta, men den planerade vården påverkas kraftigt. Sedan den 4 juni har VGR utfört 450 färre operationer än samma period förra året och VGR har just nu 200 färre vårdplatser jämfört med samma vecka förra året.

Vårdförbundets blockad mot övertid och mertid får allt större effekt när hälso- och sjukvården går in i semesterperioden. Dessutom fortsätter den strejk som inleddes den 4 juni, utökades 11 juni och påverkar alla VGR:s sjukhusförvaltningar samt Regionhälsan.

Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör VGR, leder den särskilda organisation som arbetar med att hantera vårdkonfliktens effekter. Foto: Catharina Fyrberg
Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör VGR, leder den särskilda organisation som arbetar med att hantera vårdkonfliktens effekter. Foto: Catharina Fyrberg

– Vi befinner oss i en alltmer ansträngd situation. VGR klarar akut vård och vård som inte kan vänta och kommer att säkerställa det under hela semesterperioden. Men allt fler operationer, undersökningar och planerade besök skjuts upp, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör och beslutsfattare i VGR:s regionala organisation för att hantera vårdkonfliktens effekter.

Flera av VGR:s verksamheter som utför mycket planerad vård påverkas, som till exempel hud, ortopedi, öron-näsa-hals och ögon. Påverkan finns inom såväl mottagning, diagnostik och slutenvård som operation.

Färre operationer och vårdplatser

Sedan strejken började den 4 juni har VGR genomfört ungefär 450 färre operationer, jämfört med samma period förra året. Strejken är en stor orsak till detta. Hittills är det framför allt operationer som bedöms kunna vänta som är påverkade.

VGR har hög beläggning i slutenvården – den senaste veckan har VGR haft 200 färre tillgängliga vårdplatser inom somatisk vård, jämfört med samma vecka förra året. Stora delar av detta kan härledas till strejken och blockaden.

– Läget är mycket bekymmersamt ur patientperspektivet och riskerar att förvärras successivt så länge konflikten fortsätter. Det finns risker med att skjuta upp planerad vård. Det som inte är akut nu kan bli det på sikt. Men alla patienter som berörs av eventuella förändringar kommer att bli kontaktade. Och om du blir akut sjuk, sök vård, du kommer att få hjälp, säger Kaarina Sundelin.

1177 på telefon har längre svarstider då strejken har betydande påverkan på Regionhälsan. Som invånare kan man som vanligt kontakta sin vårdcentral för att få hjälp.

Förhandlingar om samhällsfara

VGR vidtar löpande åtgärder för att hantera effekter av Vårdförbundets konfliktåtgärder. Om det finns risk för akut vård och vård som inte kan vänta tillämpas skyddsarbete där det blir nödvändigt. Semesterperioden har börjat och påverkan på medarbetarnas semester kan inte uteslutas.

Där VGR bedömer att blockaden eller strejken innebär samhällsfara med risk för människors liv eller bestående ohälsa begär VGR förhandlingar med Vårdförbundet i Västra Götaland.

I dag, 20 juni, har förhandlingar avslutats om samhällsfarliga konfliktåtgärder inom VGR:s fem ambulansverksamheter samt Sjukvårdens larmcentral.

VGR och Vårdförbundet har kommit överens om skyddsarbete i förväg för de arbetspass som inte är bemannade och för annan övertid där det krävs att skyddsarbete beordras mellan 24 juni–25 augusti.

VGR har också i dag, 20 juni, begärt förhandlingar om samhällsfarlighet inom följande verksamheter:

 • NU-sjukvården, Specialistmedicin, Reumatologi Uddevalla sjukhus
 • NU-sjukvården, Akutmottagningen, NÄL
 • NU-sjukvården, Kirurgi, slutenvårdsavdelningar
 • NU-sjukvården, Bild och funktionsmedicin, klinisk fysiologi, NÄL
 • NU-sjukvården, Barn- och ungdomsmedicin, neonatologi

Följande förhandlingar är sedan tidigare avslutade:

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, varsel inför 4 juni: Vårdförbundet återtar varsel för flera verksamheter och drar ned på omfattning i flera andra.
 • Brett varsel inför 11 juni: Vårdförbundet återtog varsel för några verksamheter och drar ned på omfattning i flera andra.
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kardiologi: Vårdförbundet drar ned på strejkens omfattning.
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedi: Vårdförbundet återtar strejken i denna verksamhet.
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Radiologi: Vårdförbundet drar ned på strejkens omfattning.
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk mikrobiologi: Vårdförbundet drar ned på strejkens omfattning.
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gastroenterologisk endoskopi: Vårdförbundet drar ned på strejkens omfattning.

Det går inte utesluta att VGR kan begära förhandlingar om samhällsfarlighet inom fler verksamheter framöver.

– För patienternas skull är det oerhört viktigt att Vårdförbundet och SKR börjar förhandla nationellt så vi får ett slut på konflikten, säger Kaarina Sundelin.

Fakta: Så påverkas du som patient

 • Akutmottagningar, jourcentraler och vårdcentraler är öppna.
 • Alla som berörs av eventuella förändringar kommer att bli kontaktade.
 • Kontakta vården som vanligt. Ring 1177 för att få råd, de kommer att hänvisa dig till rätt mottagning om det behövs.
 • Är ditt ärende livshotande, ring nödnumret 112.
 • Uppgifter om mottagningars eventuellt förändrade utbud, telefon- och öppettider, eller annan tillfällig information till följd av konflikten finns på Hitta vård på 1177.se.
 • Här hittar du vilka verksamheter som berörs av strejken.

Text: Anders Sandahl
vgrfokus@vgregion.se